DHL Index rankar Sverige som åttonde mest globalt anslutna land

DHL Global Connectedness Index 2022. Foto: DHL

DHL Global Connectedness Index: Globaliseringen är motståndskraftig även när frikopplingen mellan USA och Kina gör framsteg

  • Globala flöden av handel, kapital och information är starkare än innan pandemin, flöden av människor börjar återhämta sig
  • Ingen förflyttning från globala till regionala handelsflöden
  • Inga övertygande bevis på att den globala ekonomin segregeras till block
  • Andel av amerikanska flöden som involverar Kina minskade i 8 av 11 undersökta områden, inklusive export och import av varor och specifika kapitalflöden
  • Nederländerna är fortfarande det mest globaliserade landet, följt av Singapore och Belgien
  • Sverige är rankad nummer 8 totalt

DHL och New York Universitys Stern School of Business lanserar en ny upplaga av DHL Global Connectedness Index för 2022, en djupgående rapport om globaliseringens nuläge och framtidsutsikter. Genom att analysera data från 171 länder och territorier avslöjar den hur flöden av handel, människor, kapital och information rör sig runt om i världen.

Rapporten visar att internationella flöden har varit anmärkningsvärt motståndskraftiga under de senaste kriserna såsom Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. Efter en mindre nedgång under 2020 steg det sammansatta DHL Global Connectedness Index under 2021 till nivåer högre än innan pandemin. För närvarande tillgänglig data pekar på en ytterligare ökning under 2022, trots långsammare tillväxt i vissa flöden. Internationell handel med varor var i mitten av 2022 10 procent över uppmätta nivåer före pandemin. Det internationella resandet fördubblades 2022 jämfört med 2021, det låg dock 37 procent under 2019 års nivåer.

"De senaste uppgifterna från DHL Global Connectedness Index avfärdar tydligt uppfattningen av att globaliseringen går bakåt", summerar John Pearson, VD för DHL Express. "Globalisering är inte ett modeord, det är en kraftfull styrka som har förändrat vår värld till det bättre. Genom att bryta ner barriärer, öppna upp marknader och skapa nya möjligheter har den gjort det möjligt för individer, företag och hela nationer att blomstra och frodas som aldrig förr. När vi fortsätter att acceptera globaliseringen kan vi bygga en ljusare framtid som gynnar oss alla, skapa en värld som är mer sammankopplad, mer välmående och fredligare än någonsin tidigare."

USA och Kina: Geopolitisk rivalitet sliter på kopplingarna mellan länderna
DHL Global Connectedness Index bekräftar att USA och Kina frikopplas inom många områden. När man tittar på 11 typer av flöden inom handel, kapital, information och personflöden (som export av varor, M&A-transaktioner och vetenskapligt forskningssamarbete), minskade andelen amerikanska flöden med Kina för 8 av 11 typer sedan 2016. Under samma period, minskade andelen av Kinas flöden med USA för 7 av 10 typer, baserat på tillgänglig data för Kina. Flera av dessa var stora nedgångar. Ändå är USA och Kina fortfarande sammankopplade med mycket större flöden än mellan några andra par länder som inte delar en gräns. Vidare visar uppgifterna att frikopplingen mellan dessa två länder hittills inte har lett till en bredare fragmentering av globala flöden mellan rivaliserande block av länder.

Inga tecken på trend mot regionalisering – det genomsnittliga avståndet för internationella flöden ökade
Analyser i DHL Global Connectedness Index visar också att förutsägelser om en övergång från globalisering till regionalisering inte – åtminstone ännu – har slagit igenom. Det genomsnittliga avståndet för flöden av handel, kapital, information och människor har ökat under de senaste två decennierna, och handelsflödena sträckte sig till och med över längre avstånd under Covid-19-pandemin. Den enda kategori som visar en ny tydlig förskjutning mot regionalisering är flöden av människor. Detta beror på den dramatiska förändringen i resmönster under Covid-19-pandemin.

"Det är fortfarande en öppen fråga om handelsmönster kommer att bli betydligt mer regionaliserade i framtiden", säger Steven Altman, Senior Research Scholar och chef för DHL Initiative on Globalization vid NYU Sterns Center for the Future of Management. "Många företag och regeringar är fokuserade på s.k. nearshoring (handel mellan närliggande länder) för att regionalisera leveranskedjor, och det finns betydande affärsfördelar som kan komma från regionalisering. Å andra sidan sker redan mer än hälften av all handel inom regioner, och fördelarna med långdistanshandel är fortfarande viktiga, särskilt som inflationen är fortsatt hög, den ekonomiska tillväxten har avtagit och priserna för containerfrakt har sjunkit igen."

Ranking av de mest globalt anslutna länderna: Nederländerna i toppen
Nederländerna är återigen det mest globalt anslutna landet enligt DHL Global Connectedness Index rankning av länder 2022. Singapore placerade sig på andra plats totalt och på första plats när det gäller storleken på internationella flöden i förhållande till inhemska flöden. Storbritannien har de mest globalt fördelade flödena. Bland de 55 mest globalt anslutna länderna finns representanter från alla världsregioner. Sverige är rankad nummer 8 totalt.