PostNords säkerhetsavdelning stoppade miljonstöld

Foto: Arkivbild

Säkerhetsavdelningen fortsätter arbeta hårt för att skydda kunders gods. Och med gott resultat – senast i Helsingborg där högkvalitativ övervakning hindrade en stöld i miljonklassen.

– Vi har ett mycket bara samarbete med polisen, både när det gäller förebyggande arbete och vid direkta insatser, säger PostNords säkerhetschef Alexis Larsson.

Huvuduppdraget för vår säkerhetsavdelning är att skydda anställda, besökare, våra tillgångar och våra kunders gods. Mycket fokus och resurser läggs på kundsidan och då handlar det oftast om förebyggande arbete, helt enkelt se till att inget händer med godset. Men naturligtvis finns det även funktioner som aktiveras när något har inträffat.

– Vi har två grupperingar inom säkerhet. Den proaktiva, som jobbar med krav inom verksamheten för att alla processer ska vara så säkra som möjligt, och den reaktiva som jobbar mycket med att granska reklamationer och incidentrapporter, berättar Alexis Larsson.

Miljonstöld i Helsingborg förhindrades
Säkerhetsavdelningens reaktiva arbete handlar alltså om att vidta åtgärder när något inte gått enligt plan. Och när den här utredande funktionen går i gång gör den ofta det med lyckat resultat, som exempelvis i Helsingborg under hösten.

– Vi kunde, efter gediget förarbete och i samarbete med polisen, avbryta en stöld där godset var värt fler miljoner kronor, fortsätter Alexis Larsson.

Godset återlämnades och en person frihetsberövades, men i övrigt kan inte Alexis Larsson berätta några detaljer om det intensiva säkerhetsarbetet innan och under Helsingborgsincidenten.

– Nej, inte förrän förundersökningen är klar. Men därefter ska vi redogöra för hur det hela gick till. Det är viktigt att visa hur långt vi är beredda att gå för att skydda våra kunders gods.

bild
Vid de tillfällen när gods inte kommer fram så meddelar kunder det och då lägger säkerhetsavdelningens utredare ett pussel för de saknade försändelserna. Foto: Soti

Lyckat säkerhetssamarbete med polisen
Han är mycket nöjd med det goda samarbetet med polisen.

– Ja, både när det gäller det förebyggande arbetet och vid direkta insatser.

Och även polisen uppskattar samarbetet. De ärenden som vi tar vidare till polisen har ofta en grundlig analys om tillvägagångssätt, omfattning och misstänkta personer.

Våra utredare får högsta betyg av polisen och hela avdelningen har tidigare kommenterats med orden: ”Den är en av våra främsta samarbetspartners i operativa ärenden. Vi hade inte kunnat göra hälften så bra jobb om det inte vore för den.”

bild
Stölder eller försök till stölder har inte minskat de senaste åren, delvis på grund av den ökade e-handeln. Foto: Arkivbild

Säkerhetsarbetet håller nere antalet stölder
Stölder eller försök till stölder har inte minskat de senaste åren, delvis på grund av den ökade e-handeln och den minskade tillgången på kontanter menar Alexis Larsson. Men det faktum att siffrorna ändå inte ökat tror han beror på säkerhetsavdelningens arbete.

– Det kommer hela tiden nya tjuvar som inte insett hur effektivt säkerhetsarbetet hos oss är. Om något stjäls så kommer någon att sakna det, och därmed reklamera det. Och då börjar vi på säkerhetsavdelningen att nysta i det, avslutar Alexis Larsson.

Källa: PostNord