Mobilitetshubbar på plats i Väsby

Mobilitetshubb samlar e-mobilitet på ett ställe. Foto: Upplands Väsby kommun

Mobilitetshubb är namnet för en anläggning där olika eldrivna transportmedel kan parkeras, laddas eller lånas. Syftet med projektet är att Väsbybor enkelt ska kunna resa hållbart, utan ett eget fordon. Det ska vara lätt och tillgängligt för alla att resa ”grönt” med olika transportmedel.

– Det känns roligt att kunna erbjuda boende i Väsby tillgång till mobilitetshubbar. Jag hoppas att mobilitetshubbarna ger ett mervärde för alla Väsbybor. Förutom att enkelt kunna välja ett färdmedel som passar för tillfället så blir det enklare för alla att bidra till en mer hållbar miljö, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Mobilitetshubbarna är ett pilotprojekt som drivs av Upplands Väsby kommun, Region Stockholm och i samarbete med en rad aktörer som tillhandahåller budtransporter och elfordon.

– Med smarta gröna transportmedel minskar vi negativa utsläpp och ökar Väsbybornas möjligheter att resa på ett hållbart sätt. Det här är en fantastisk möjlighet att snabba på den gröna omställningen i kommunen, säger Ann-Christin L Frickner (C), kommunalråd och talesperson för klimat- och miljöfrågor.

Syftet är att ta reda på hur Väsbybor rör sig med tillgång till de olika mobilitetslösningarna. Tanken är att både intervjua invånare före och efter projektet för att sedan utvärdera och se om rörelsemönstret förändrats.

– Vårt långsiktiga mål efter projektet är att jobba mer med mobilitetslösningar för att invånarna ska kunna resa mer grönt och hållbart. Resultatet av projektet kommer att hjälpa oss vidare, säger Micaela Tiestö som är projektägare för arbetet.

Några av tjänsterna som erbjuds vid hubbarna är uthyrning av elsparkcyklar för att man enkelt och snabbt ska kunna ta sig runt i kommunen. Eldrivna lastcyklar finns också tillgängliga, liksom leveransboxar för uthämtning av paket från ett par olika leverantörer.