Expertis inom e-mobilitet möts i Göteborg

Eldrivna fordon blir allt vanligare på Göteborgs gator. Foto: Christian Borg

Arrangören av världskongressen Electrical Vehicles Symposium att välja Göteborg för sitt globala möte 2025. Då väntas över 10 000 besökare, utställare och ledande experter inom området komma till staden.

Electrical Vehicles Symposium, EVS, är den internationellt ledande kongressen för omställning till elektrifiering inom alla transportslag, som samlar tillverkare, myndigheter och forskare från hela världen. I juni 2025 hålls mötet för första gången i Sverige, på Svenska Mässan.

Göteborg vann kandidaturen i stenhård konkurrens med flera andra städer i Europa, och det är ingen slump. Här finns ett stort engagemang och tät samverkan kring utvecklingen mellan näringslivet, forskningen och staden. Det blev avgörande.

– Göteborg är bra på att samverka. Testbäddar och initiativ som Gothenburg Green City Zone, ElectriCity och Transzero initiative samlar de innovativa företagen i fordonsindustrin, staden och forskningen för att skapa helt utsläppsfria transportlösningar. Det är en stor fördel jämfört med många andra städer och det blir enklare att samlas kring att arrangera en så här stor och viktig konferens som EVS, säger Axel Josefson (m), kommunstyrelsens ordförande.

EVS är ett forum för världens ledande experter från akademi, offentliga aktörer och näringsliv att diskutera hur ny teknik kommer att användas och nya affärsmodeller fungera i framtida mobilitet, tillsammans med frågor kring social acceptans och påverkan på våra stadsmiljöer. Symposiet startades 1969 och hålls årligen omväxlande i Amerika, Asien och Europa.

Kandidaturen har drivits av Business Region Göteborg och Göteborg & Co med stöd av 80 företag, organisationer, akademi och myndigheter.

Förutom Volvo-bolagens stora omställning och elektrifieringen av kollektivtrafiken attraherar Göteborg med en rik flora yngre elfordonsföretag som Polestar, Heart Aerospace och Einride. Innovationsmiljöer som Lindholmen Science Park, Volvos CampX och Geely Uni3 lockar också, liksom forskningsmiljöerna hos Chalmers, Göteborgs Universitet och statliga RISE.

– Med Northvolts och Volvos stora investeringar i Torslanda och stadens ambition att bli klimatneutral till 2030 så visar Göteborg att vi är ledande i utvecklingen av hållbar mobilitet. Att vi står värd för EVS kommer attrahera talang, kompetens och en rad viktiga beslutsfattare inom området, säger Axel Josefson.

– Detta är en unik chans att dra världens blickar till Göteborg när människor i allt högre grad väljer att förflytta sig med hjälp av el.