Höjd sanktionsavgift ska bidra till lika villkor på vägarna

Svenska löner och villkor ska gälla för alla som kör yrkestrafik. Arkivbild

Regeringen har beslutat om en sanktionsavgift på 60 000 kronor för utländska transportföretag som inte lever upp till kraven på utstationering av utländska arbetstagare. Den höga sanktionsavgiften syftar till att motverka fusk och möjliggöra svenska löner och villkor för fler förare.

– Svenska löner och villkor ska gälla för alla som kör yrkestrafik på våra vägar. Nu inför vi höga sanktioner mot företag som fuskar och utnyttjar utländska förare, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att genomföra den sista delen i EU:s så kallade mobilitetspaket för bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad säkerhet på vägarna. De nya reglerna innebär bland annat skärpta krav på utländska transportföretag att anmäla utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverket, när förarna utför arbete under en begränsad tid åt en tjänstemottagare i Sverige. Förslaget gör det möjligt för svenska fackförbund att komma i kontakt med utländska transportföretag och ställa krav på svenska löner och villkor.

Regeringen har nu även beslutat att utländska transportföretag som inte kan visa en kopia av en sådan utstationeringsdeklaration ska få en sanktionsavgift på 60 000 kronor. Avgiften är på samma nivå som sanktionsavgiften vid otillåtna tillfälliga inrikestransporter som utförs av utländska företag, så kallade otillåtna cabotagetransporter, där Sverige har bland de högsta avgifterna i EU.

Polisen och tullen ska utföra kontroller på vägarna av att en kopia av en utstationeringsdeklaration kan visas upp. Transportstyrelsen ska också utarbeta en tillsynsstrategi för kontroller av utstationering av förare. I samband med utarbetandet av strategin ska bland annat arbetsmarknadens parter få möjlighet att lämna synpunkter.