Stockholm får en andra permanent ambulanshelikopter

En av Stockholmsregionens två ambulanshelikoptrar. Foto: Region Stockholm.

Stockholmsregionens sommarhelikopter för ambulanssjukvård föreslås vara i drift året om. Det innebär att två helikoptrar kommer att vara i drift mellan september och maj. Samtidigt inrättas en ny dirigeringstjänst för ambulanshelikoptrarna. Bakgrunden är dels ett ökat behov av snabba prehospitala insatser samt för att snabbt kunna transportera svårt sjuka mellan sjukhus. Ekonomiskt innebär de två förslagen en utökad årsbudget från cirka 70 till cirka 98 miljoner kronor/år.

– Ambulanshelikoptrarna ger stockholmarna en stor trygghet vid svåra olyckor och trauman, och i oländiga eller mer avlägsna områden bland annat i skärgården. I dagsläget har vi en helikopter året om och en sommarhelikopter mellan maj och september. Framöver ser vi ett ökat behov av ambulanshelikopterinsatser samt ett behov av snabba transporter till sjukhus för svåra traumafall, och att ha båda helikoptrarna igång året om innebär också minskad sårbarhet och att det blir lättare med bemanningen. Därför kommer vi att utnyttja optionen för innevarande avtalsperiod att utöka driften av sommarhelikoptern till årets alla månader, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

– Ambulanshelikoptern är en livsviktig fråga, för att ha starkare beredskap tillför vi därför en helikopter till. En året runt-helikopter till helikopter kommer göra att liv kan räddas. Redan idag skapar helikoptern möjlighet för akutvård även för de som bort långt från sjukhus, med en till helikopter kommer ännu fler få närmare till sjukvård av världsklass, säger hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande Lars Rådén (M)

– Ambulanshelikoptern är skärgårdsbornas livlina om det värsta händer. Oavsett om du bor på Ornö, Runmarö, Tjockö, Adelsö eller besöker Grinda över dagen ska du snabbt kunna få kvalificerad hjälp. Med två helikoptrar året runt säkras en tillgänglig ambulanshelikopter för hela befolkningen oavsett var i länet du befinner dig. Med två helikoptrar skapas också en unik möjlighet att hjälpa till och rädda liv även i angränsande regioner genom att flyga traumapatienter direkt från olycksplatsen till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, säger Christine Lorne (C) gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Ambulanshelikoptrarna är en viktig trygghetsfaktor. Alla ska kunna känna sig trygga oavsett var i Stockholm man befinner sig och förlita sig på att få hjälp i tid. Det handlar om beredskap och om att rädda liv och nu även på två platser samtidigt, säger gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Fälth (KD).

– Snabb transport med ambulanshelikopter ökar överlevnad för svårt sjuka skärgårdsbor, skadade vid olyckor och andra traumapatienter. Med två helikoptrar året runt blir verksamheten mer robust med bemanning och fler liv kan räddas, säger psykiatriberedningens ordförande Susanne Nordling (MP).