Hårdare tag ska stoppa fusk med transporter

Hasse Holmberg/TT: Långtradare står uppställda i väntan på färjetransport. Arkivbild.

Regeringen vill stävja fusk inom transportbranschen genom tuffare regler för utländska fordon.

"Svenska löner och villkor ska gälla på våra vägar och jag vill se hårdare tag mot fusket i branschen", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Bland annat föreslås att det så kallade cabotageundantaget vid kombinerade transporter slopas, vilket innebär att samma regler gäller för alla typer av utländska transporter i Sverige. Kombinerade transporter är när vägtrafik kombineras med järnväg eller sjötrafik.

Vidare föreslås böter på 60 000 kronor för transportföretag som inte kan visa dokument på att en utländsk förare som kör cabotage eller kombinationstrafik är utstationerad i Sverige. En utstationerad förare har rätt till svenska löner och villkor under tiden föraren kör här.

Enligt regeringen kan förslagen försvåra för oseriösa aktörer att konkurrera genom att dumpa löner och villkor.

Förslagen skickas nu på remiss. Syftet är att införa bestämmelserna i EU:s mobilitetspaket i Sverige.

Cabotagereglerna reglerar bland annat chaufförernas arbetstid och rätt till vila. Cabotage innebär att en utländsk bil har rätt att utföra inrikestransporter, i stället för att köra hem tom.

Systemet har flitigt kritiserats för att chaufförer från låglöneländer i framför allt östra Europa utnyttjas för transporter i länder där det blir betydligt dyrare att använda inhemska chaufförer och åkerier.