Alfa Laval och Wallenius tar fram lösningar för vinddrivna fartyg

Planen är att ha det första Oceanbird-systemet installerat ombord på fartyg inom fem år. Visionsbild: Wallenius Marine

Alfa Laval och Wallenius ämnar bilda ett 50/50 joint venture – AlfaWall Oceanbird – som kommer att leverera innovativa lösningar för vinddrivna lastfartyg och andra fartygstyper. Avtalet undertecknades den 28 juni, 2021. Planen är att ha det första Oceanbird-systemet installerat ombord på fartyg inom fem år.

Sjöfarten står för 2-3 procent av de globala växthusgasutsläppen. Den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, har som mål att fartygsrelaterade utsläpp av växthusgaser ska ha halverats år 2050. Många länder och företag har redan satt ambitiösare dekarboniseringsmål än IMO – och industrin befinner sig i snabb förändring. För att stödja övergången mot mer hållbar sjöfart fortsätter Alfa Laval att utveckla sin ’verktygslåda’ med produkter och lösningar för industrin. Som en del av denna ambition går nu Alfa Laval samman med Wallenius-gruppen i ett gemensamt bolag: AlfaWall Oceanbird.

AlfaWall Oceanbird kommer att utveckla vinddriftssteknologi som fungerar på samtliga fartygstyper. Den första installationen kommer att göras på ett transatlantiskt lastfartyg för bilar med en kapacitet på 7000 fordon och med en genomsnittlig hastighet på 10 knop gör lösningen det möjligt att minska fartygets utsläpp med upp till 90 procent jämfört med dagens mest energieffektiva fartyg. Lösningen kommer därmed att kunna bidra till industrins övergång till utsläppsfri sjöfart. Tekniken utvecklas till att börja med för lastfartyg, men ambitionen är att utöka den till att även omfatta kryssningsfartyg och andra skeppstyper baserat på marknadens efterfråga.

– För att sjöfartsindustrin ska kunna uppnå sin dekarboniseringsambition kommer det att krävas flera olika lösningar. Med detta nya joint venture kommer vi att kombinera Alfa Lavals och Wallenius expertis så att vi kan utveckla en helt ny och innovativ fartygstyp som kan bidra till dekarbonseringsmålen, säger Tom Erixon, vd och koncernchef för Alfa Laval.

– På Wallenius strävar vi alltid efter att driva utvecklingen mot verkligt hållbar sjöfart, säger Jonas Kleberg, ordförande och koncernchef för Wallenius. ”Precis som vi gjorde med PureBallast kommer vi nu att inkludera Oceanbird i vårt partnerskap med Alfa Laval. Tillsammans kommer vi att tillhandahålla en kraftfull lösning för hållbar sjöfart.”