Satsar på HVO100 till den tunga yrkestrafiken

IDS, OKQ8:s servicekoncept för den tunga yrkestrafiken i Sverige och Europa. Foto: OKQ8

IDS, OKQ8:s servicekoncept för den tunga yrkestrafiken i Sverige och Europa, satsar nu stort på att kunna erbjuda Neste My Förnybar Diesel (HVO100) till lastbilar på allt fler stationer runt om i landet. Nu kompletteras de OKQ8-stationer som redan är väl anpassade för tung trafik med IDS:s kortläsare.

Detta innebär att IDS:s (International Diesel Service) stationsnät kommer att få 15 nya tankställen i Sverige och i slutet av året kommer det finnas omkring 65 IDS-stationer i landet. På alla nya stationer, men även på flera av de befintliga IDS-stationerna, kommer det successivt att finnas Neste My Förnybar Diesel så att den tunga yrkestrafiken kan sänka klimatutsläppen markant.

– Vi ser att intresset för förnybart bränsle ökar stort bland åkerier och lastbilscentraler som kör tyngre ekipage. Genom att tillgängliggöra Neste My Förnybar Diesel, HVO100, på fler stationer skapar vi möjlighet för den tyngre yrkestrafiken att minska sina utsläpp på ett smidigt och enkelt sätt, säger Karin Hellgren, Head of Communications på OKQ8.

HVO100 minskar klimatpåverkan avsevärt och släpper ut betydligt mindre koldioxid jämfört med vanlig diesel. Produkten är tillverkad av helt förnybara råvaror som avfalls- och restprodukter från exempelvis slakterier, livsmedels- och etanolproduktion.

IDS-stationerna är byggda så att stora tunga fordon kan tankas snabbt och enkelt. Med höghastighetspumparna som stationerna är utrustade med kan man fylla upp 1 000 liter drivmedel på cirka åtta minuter för att sedan komma iväg igen. För att tanka på en IDS-station behövs ett särskilt företagskort på vilket man kan tanka med både i Sverige och runt om i Europa.