TIER Mobility ny partner till forskningscentrum

TIER Mobility deltar i forskningsprojekt för ökad trafiksäkerhet. Foto: TIER

TIER Mobility bli rny partner till det ledande forskningscentrumet SAFER, Research - Vehicle and Traffic Safety Centre, vid Chalmers universitet.

– Vår ambition är att vara aktiva i ledande forskning, dela data samt delta i projekt för ökad trafiksäkerhet, säger August Svedenstedt, Sverigechef för TIER Mobility, Europas största mikromobilitetsoperatör.

Inom SAFER samarbetar cirka 40 partners från den svenska fordonsindustrin, den akademiska världen och myndigheter för att gemensamt bedriva forskning och skapa spetskompetens inom trafiksäkerhet och mobilitet. TIER Mobility arbetar dagligen för att skapa trygga och trafiksäkra miljöer för såväl användarna av mikromobilitet som för fotgängare och övriga trafikanter.

– Branschen måste på allvar prioritera frågan om bättre trafiksäkerhet. För att skapa trafiksäkra miljöer måste vi samarbeta med experter, forskare och myndigheter för att utforma adekvata  rekommendationer och förbättringar inom branschen och i de städer vi är verksamma i. Ingen aktör har alla svar – samarbetet med SAFER kommer utgöra en positiv och långvarig skillnad för utvecklingen av mikromobilitet i hela Norden, säger August Svedenstedt.

Chalmers Tekniska Universitet är värd för SAFER. Verksamheten håller till Lindholmen Science Park i Göteborg - en internationellt hyllad vetenskapspark för ny teknik och kommunikation med 350 företag och akademiska institutioner. Magnus Granström, chef på SAFER kommenterar:

– Vi är mycket glada över att välkomna TIER Mobility till SAFER. TIER är ett företag med hög kompetens inom området mikromobilitet som kommer att bidra med värdefull kunskap inom forskning kring övergången till ett mer aktivt resande, vilket är ett viktigt område för oss på SAFER. Vi ser fram emot samarbetet och att lära oss mer om mikromobilitet samt gemensamt arbeta för ökad trafiksäkerhet.