Regeringsbesked dråpslag mot sargad bussbransch

Sveriges Bussföretag protesterar mot Regeringens restriktioner. Foto: Sveriges Bussföretag

Regeringens besked om att man vill förlänga restriktionerna för resande med långväga kollektivtrafik kommer samtidigt som många människor som fått eller inom kort ska få sitt vaccin planerat resor för att möta nära och kära när nuvarande restriktioner löper. Dagens besked är också ett dråpslag mot redan hårt sargade bussföretag.

– Sveriges Bussföretag vet genom samtal med medlemsföretagen att resenärer som hunnit få eller fått besked om nära förestående vaccinering förberett sig för att kunna resa och exempelvis träffa anhöriga för första gången på länge. Flera av landets bussföretag som kör långväga busstrafik har redan fått bokningsförfrågningar inför sommaren och vidtagit åtgärder för att återstarta den trafik som med tidigare införda restriktioner ställts in under våren, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen.

Idag gällande restriktionerna för de långväga persontransporterna med buss och tåg grundar sig på det förslag som regeringen presenterade den 9 februari. De innebär att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Den som bedriver eller organiserar långväga kollektivtrafik ska även se till att antalet passagerare på färdmedel vid sådana resor inte vid något tillfälle eller i något utrymme överstiger hälften av färdmedlets sittplatser.

– Vi har exempel på företag som när restriktionerna infördes helt valde att ställa in sin trafik, vilket drabbade många människor som inte har andra möjligheter att resa än med långväga buss och tåg. För de drabbade företagen innebar det också ytterligare påfrestningar. Dagens besked har fått flera företag att ånyo se över om de nu måste minska sina kostnader genom att exempelvis minska antalet anställda, kommenterar Anna Grönlund.