DHL testar automatladdning via vägskena

Unik teknik med automatladdning via vägskena. Foto: DHL

DHL Freight har sedan i januari i år testat en unik automatladdning av elektrifierade godsfordon via vägskena med ny elvägsteknik i Malmö, i samarbete med innovationsföretaget Elonroad och inkubatorn Sustainable Innovation.

– Hittills ser vi att den stationära laddningen av fordonen via elskena fungerar utmärkt. Arbetsmiljön för chaufförerna är bättre med minskat buller och inga avgaser, laddningen sker säkert och enkelt på terminalen. Och det är bara en knapptryckning bort, säger Lena Arvidsson, chef för Terminalverksamheten i Sverige.

Den innovativa automatiska laddlösningen består av en kort elskena på terminal. Reella tester med elektriska fordon har fungerat felfritt sedan januari i år i Malmö i DHL Freights godsdistribution. Fordonen laddas stationärt när de står stilla genom att bilarna backas in mot kaj och föraren trycker på en knapp så att avtagen på bilen ansluter mot elskenan. Elskenorna laddar fordonet i terminal under natten, via stationär laddning. I Lund pågår också tester för samma laddteknik medan fordonet kör.

– Genom vår samarbetspartner Falkenklev i Malmö har DHL Freight två eldrivna fordon som distribuerar hundratals paket via 80 – 100 stopp under en dag. På natten laddas en av bilarna via automatladdning via elskenan på terminalen, och den andra bilen laddas via konventionell sladd, säger Ulf Hammarberg, Specialist inom Hållbarhet på DHL Freight Sverige.