Transpoint International säljer sin väglogistikverksamhet i Baltikum och CEE-länderna till Greencarrier Freight Services

Greencarrier Freight Services på väg med eldrift. Foto: Greencarrier Freight Services

VR Groups dotterbolag Transpoint International (FI) Oy säljer sin väglogistikverksamhet i Baltikum och länderna i Central- och Östeuropa (CEE-länder) till Nordic Greencarrier Freight Services. Transpoint International (FI) tar hand om VR Transpoints internationella vägtrafik.

- Marknaden har genomgått en hel del förändringar genom åren, och vi har släppt den internationella vägtrafikverksamheten i Europa. Goda framsteg har gjorts i företaget och folket har gjort ett utmärkt jobb. Verksamheten är dock inte kärnan i VR Transpoints strategi. Verksamheten kommer att fortsätta att utvecklas av Greencarrier Freight Service, som är helt engagerade i att investera i dessa verksamheter, säger VR Transpoints senior vice VD Martti Koskinen.

”Transpoint International (FI) är en toppspelare i Finland-till-Baltikum på vägfrakt med en mycket lång historia och en diversifierad kundbas. För oss är detta en viktig och naturlig utveckling på vår resa för att ge långsiktiga och hållbara lösningar till marknaden och våra kunder. Tillsammans med överföringen av Transpoint International (FI) i Baltikum och CEE blir vi en av de största operatörerna i regionen, och vi bygger ett mycket starkare team och kan erbjuda våra kunder ett bredare erbjudande inom hållbara transportlösningar, säger Mikael Forsberg, VD, Greencarrier Freight Services.

I den här transaktionen kommer vägtrafikverksamheten i Baltikum och CEE-länderna att bli helägt av Greencarrier Freight Services. Cirka 40 personer arbetar på estniska, lettiska och litauiska kontor och inom CEE:s trafikverksamhet i Helsingfors som övergår till den nya arbetsgivaren. Transaktionen är villkorad, förutsatt den godkänns av den estniska konkurrensmyndigheten.