Almi investerar i digitaliseringen av åkeribranschen

App ger information om planerade och pågående uppdrag samt hur resurser används. Foto: Almi Invest

Almi Invest investerar två miljoner kronor i SaaS-bolaget Workify, som erbjuder transport-, logistik- och entreprenadföretag digitala lösningar för kundorder, återrapportering och fakturahantering, vilket ger bättre produktivitet, hållbarhet och lönsamhet.  I emissionen på totalt fem miljoner kronor deltar även grundarna och övriga investerare. Pengarna ska gå till produktutveckling och marknadsföring. 

Många transportföretag sköter än idag sin hantering av uppdrag, planering, återrapportering och fakturering med papper och penna. Detta är ineffektivt och gör det svårt att få överblick och kontroll över de åtaganden åkeriet har mot sina beställare 

Workify, vars grundare och vd Stefan Onkenhout har en mångårig bakgrund i logistik- och åkeribranschen, har nu tagit fram en användarvänlig digital plattform, som ger bättre information om planerade och pågående uppdrag samt hur resurser används. På så sätt kan åkeriet kommunicera bättre med sina kunder, minska manuellt pappersarbete samt ge proffsigare service. 

Plattformen, som är utvecklad med moderna metoder och verktyg i samarbete med kund, har fullt fokus på användarvänlighet och robust funktion. Kundtillströmningen är tilltagande och omsättningen har fördubblats under året trots rådande pandemi. 

– Det finns fortfarande väldigt många handskrivna transportsedlar därute på marknaden, säger Marie Andersson, Investment Manager på Almi Invest. Med Workifys plattform kan åkerierna på ett enkelt sätt ta steget till digitalisering. Workify har, till skillnad mot sina konkurrenter, tagit ett helhetsgrepp, vilket gör plattformen skalbar med goda förutsättningar att lyckas på marknaden.

Systemet hanteras via app eller web och är indelat i flera moduler, bland andra orderhantering, sms-order och uthyrning och fler moduler är på gång. Systemet finns idag på svenska och engelska och är förberett för flera språk.  

Vi ser till kundens affär - det vi gör ska leda till affärsnytta och produktivitetsökning, säger Stefan OnkenhoutVårt SaaS-upplägg bygger värde genom att på kort tid ansluta användare utan att de behöver investera i ny hårdvara och omfattande utbildningar. Kapital och tid frigörs snabbt hos kunden vilket kan användas till något bättre än att skriva, överlämna, leta och sortera papper.