Skapar kösystem för lastbilar

Personsökarsystem ordnar köer vid lastning och lossning. Foto: Discover Systems

Många lager, logistik och produktionsanläggningar känner till problemet när många lastbilar kommer på en gång för att lasta eller lossa varor. Lastbilarna måste ofta vänta någonstans i närheten på att en ramp eller port ska bli ledig. Då måste lagerpersonalen naturligtvis ha ett strukturerat kösystem på platsen, men problemen uppstår när man ska hitta rätt lastbil när det är dags för den att köra till rampen eller porten.

Detta orsakar frustrationer för både lagerpersonal och chaufförer. För personalen betyder det att de kanske måste ut på en stor plats för att hitta rätt lastbil i all slags vind och väder. Om chauffören ligger och sover eller besöker en kollega i en annan bil, ja då börjar tidsspillotaxametern att ticka. Lösningen på alla dessa problem är ett enkelt och lätt kösystem för lastbilar.

Systemet är ett enkelt personsökarsystem som fungerar på så sätt att när chauffören ankommer får han en personsökare samt besked på att köra till väntplatsen. När det blir hans tur att köra till rampen eller porten skickas en signal till personsökaren så han vet att det är hans tur.

Personsökarna finns i enkla varianter som bara piper, blinkar och vibrerar, eller i varianter som kan skicka ett rampnummer så chauffören kan se vilken ramp han ska köra till. Det finns också mer sofistikerade system med tillhörande väntetidsmjukvara och personsökare som kan skicka meddelanden på olika språk om det behövs. Alla system kan styras från lagerkontoret eller direkt från rampen vid behov.