Drönare levererar hjärtstartare vid 112-larm

Världsunik tjänst når 80 000 människor i Västsverige. Foto: Everdrone

För första gången i världen blir drönare nu en fullt ut integrerad del av den medicinska akutvården. I juni driftsätter Everdrone i samarbete med SOS Alarm och Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet ett system där drönare kommer att skickas ut till platsen där ett plötsligt hjärtstopp just inträffat. Väl på plats hissas hjärtstartaren ned från drönaren från 30 meters höjd. Drönare kommer att larmas ut som ett tillägg till nuvarande akutsjukvård och når initialt drygt 80 000 boende inom Göteborgs och Kungälvs kommun.

Varje år rapporteras cirka 6000 fall av plötsligt hjärtstopp i Sverige, endast 10 procent av de drabbade överlever händelsen. Forskning visar att uppemot 70 procent skulle kunna överleva med hjälp av tidigt larm till 112, tidig hjärt-lungräddning samt en tidig strömstöt från en hjärtstartare. Idén att använda en drönare för att på snabbast möjliga vis transportera en hjärtstartare till platsen för ett hjärtstopp har funnits i ett par år men Everdrone, SOS Alarm och KI är först i världen med att inom ramen för en klinisk studie göra verklighet av konceptet.

– Att genomföra transporter av lätt last med hjälp av drönare är i sig själv inte det svåraste. Den största utmaningen är snarare regulatorisk. Man måste bevisa att tekniken är tillräckligt säker, dels för att flyga utom synhåll från piloten, och dels för att flyga i befolkade områden. Att dessutom integrera systemet med larmkedjan och säkerställa att en person ur allmänhet kan använda hjärtstartaren när den väl levereras på plats är andra exempel på utmaningar, säger Mats Sällström, vd på Everdrone.

Drönaroperationer i befolkade område kräver speciellt godkännande från Transportstyrelsen. Operatören måste bevisa att systemet är säkert ur en mängd olika hänseenden. Drönarna som används i det aktuella projektet har en lång rad säkerhetsfunktioner. Ett exempel på sådan funktionalitet är Everdrones kamerabaserade positionssystem som tar över i händelse av GPS-bortfall.

Det är inte bara de tekniska systemen som måste vara på plats för att möjliggöra den nya drönartjänsten. De mänskliga operativa rutinerna är minst lika viktiga. Även om drönaren är autonom så övervakas och kontrolleras varje uppdrag av en fjärrpilot som befinner sig framför en datorskärm. Tillsvidare krävs det nämligen att en certifierad pilot är ytterst ansvarig för flygningarna. Kommunikationen mellan pilot och drönare sker över mobilnätet. För att säkerställa att luftrummet är fritt och att ingen risk för kollision med annan luftfart föreligger så koordineras varje flygning också av trafikledningen på Säve Flygplats. All flygning sker i kontrollerat luftrum inom Säve kontrollzon.