Byggstart väntar för Sundsvalls Logistikpark under 2020

Sundsvalls Logistikpark består av utbyggnation av containerkaj i Sundsvalls Hamn, ny kombiterminal med ny infrastruktur samt logistikytor. Bild: Sundsvalls Logistikpark

Text:AnnikaWihlborg

I Sundsvall planeras en gemensam storsatsning på logistik iform av Sundsvalls logistikpark, som ärtänkt att invigas 2021. Satsningen innebär att Tundalshamnen i Sundsvall ska byggas ut med en containerhamn, en kombiterminal samtlogistik, lager och etableringsytor.

Syftet med satsningen på Sundsvalls logistikpark är att länka samman väg, järnväg och sjöfart på en och samma plats, vilket göratt Sundsvall kan möta den ökade efterfrågan på godstransporter. En anledning till den ökade efterfrågan är att Sundsvall nu växer som aldrig förr.

Möter ett ökat transportbehov

De investeringar som planeras i infrastruktur, industrin och på nya bostäder innebär att Sundsvalls regionens transportbehov ökar. I det sammanhanget fyller förstås logistikparken en viktig funktion när den förväntas invigas 2021. Sundsvalls Logistikpark innebär en ökad effektivisering och bättre möjligheter till hållbara transporter. Planerad byggstart för Sundsvalls Logistikpark är under sommaren eller början av hösten 2020. Byggstarten är beroende av ett slutligt investeringsbeslut från kommunfullmäktige, vilket förväntas tas innan sommaren.