Thomas Concrete Group förvärvar grustäkt i Schleswig-Holstein

Thomas Concrete förvärvar sin andra råmaterialenhet i Tyskland. Foto: Thomas Concrete

Thomas Concrete Group fortsätter att växa i Tyskland och säkrar sin tillgång av råmaterial för produktion av fabriksbetong. Koncernen har förvärvat en sand- och grustäktverksamhet i Vierhusen, i regionen Schleswig-Holstein. Förvärvet slutfördes den 14 augusti och säljare är Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld GmbH. Det befintliga dotterbolaget till Thomas Beton i Tyskland, KGS Kiesgewinnungs GmbH, byter namn till Thomas Sand und Kies och driver nu även verksamheten i Vierhusen.

Långsiktig lokal försörjning av råmaterial är väsentlig för produktionen av betong. Den påverkar kvaliteten på slutprodukten och möjliggör en mer miljövänlig tillverkning med korta transportsträckor.

– Hållbarhet har varit ett fokusområde för oss i många år nu. Vi erbjuder våra kunder ett stort antal produkter med betydligt lägre klimatpåverkan och vi utforskar ständigt nya förbättringsmöjligheter kring hur vi driver våra fabriker och transporterar våra produkterm, säger Hans Karlander, Koncernchef och vd för Thomas Concrete Group.

Verksamheten i Vierhusen, med en produktionskapacitet av 450 ton per timme, är Thomas Concrete Groups andra råmaterialenhet i Tyskland, tillsammans med vår anläggning i närheten av Schwerin, Mecklenburg-West Pomerania. Material från enheten i Vierhusen kan användas för produktion av fabriksbetong, prefabricerad betong, asfalt, järnvägsbyggen, deponier och vägarbeten. All personal från anläggningen i Vierhusen har nu blivit medlemmar i Team Thomas.