Nordic PM i avtal med Estancia Logistik

Foto: Nordic PM

Nordic PM har ingått avtal med Estancia Logistik AB avseende förvaltning och uthyrning av 10 fastigheter i Stockholm, Uppsala, Jönköping, Västerås och Gävle.

Det nytecknade avtalet innebär att Nordic PM får ansvar för såväl förvaltning och teknisk förvaltning som uthyrning av Estancia Logistiks fastighetsbestånd i Sverige. I huvudsak utgörs det av logistikfastigheter med inslag av kontorsytor, och med en sammanlagd yta av nära 120 000 kvm. Fem av fastigheterna är belägna i Stockholmsområdet, två i Jönköping, en i Uppsala, en i Västerås samt en i Gävle. Avtalet trädde i kraft den 1 februari 2015 och löper över ett år.