Nu tillverkar Stadler även signal- och säkerhetsutrustning

Stadlers FLIRT vid Seedamm i Schweiz, mellan Rapperswil och Pfäffikon. Foto: Wikimedia, kredit: Kabelleger, David Gubler

Endast en testserie och godkännandeprocess återstår nu efter att Stadlers första självtillverkade säkerhetskomponent för tåg levererades till schweiziska tågoperatören BLS Lötschbergbahn AG.

Säkerhetsutrustningen Guardia ETCS beskrivs av Stadler, som en "viktig milstolpe" i företagets historia. Tidigare har detta schweiziska företag inriktat sig på att producera lok och rullande materiel, men för två år sedan gjorde Stadler ett strategiskt val genom att inrikta sin verksamhet i ökad omfattning på signal- och kontrollutrustning för tåg.

Stadlers första serieinstallation av säkerhetsutrustning typ Guardia avser 52 stycken pendeltåg av typ Flirt som företaget bygger för BLS inom ramen av en order som undertecknades i januari 2018.

De första tågsätten kommer att rulla ut från fabriken i mitten av 2019 och kommer att sättas in i persontrafik under perioden 2021-25. Dessa tågsätt kommer att vara utrustade för drift med ETCS vid nivå 2.

Stadler utvecklade Guardia i samarbete med Angel Star-joint venture och italienska MerMec.

Guardia består av både hårdvara och programvara installerad ombord. Med hjälp av utrustningen presenteras föraren en bild av tågets position, hastighet och en mängd andra operativa data. Dessa överförs också till kontrollcentralens inbyggda dataenhet.

Godkännandeprocessen för användning av Guardia i Schweiz har inletts, och Stadler förväntar sig att kunna lansera produkten på flera europeiska marknader.

- Vi är glada över att vi kommer att klara av att utrusta BLS-tågen med vårt nya automatiska säkerhetssystem. För att vi ska kunna garantera företagets självständighet är det viktigt för Stadler att kunna erbjuda sina egna signallösningar, sade signalchefen Alexandre Grêt.

- Det här är också ett viktigt steg framåt när det gäller Stadlers digitala framtid, konstaterade Grêt.