UPS köper 14 nya jumbofraktplan

Foto: UPS

UPS har tillkännagivit en beställning av 14 nya Boeing 747-8 fraktplan för att möta en ökad efterfrågan på företagets luftfrakttjänster.

UPS långsiktiga strategi är att öka kundernas tillgång till globala marknader, och flygtransporter är en viktig tillväxtmöjlighet. De nya fraktplanen kommer göra det möjligt för UPS att påbörja en stor mängd omläggningar av flygplansrutter vilket kommer addera betydande luftkapacitet till bolagets mest trafikerade rutter och därigenom optimera den globala kapaciteten av flygnätverket långt utöver effekterna av tillskottet med de nya fraktflygplanen.

- UPS gör flera strategiska kapitalinvesteringar för att öka den global operativa kapaciteten, säger David Abney som är ordförande och CEO på UPS. Investeringarna kommer att underlätta för våra kunder att öka sin närvaro på nya och befintliga marknader, samtidigt som de driver på vår lönsamma tillväxt och möjligheten att uppnå UPS långsiktiga affärsmål.

De 14 flygplanen ska levereras mellan 2017 och 2020. Värdet av kontraktet - som också innehåller möjligheten till ytterligare 14 plan i framtiden - avslöjades inte. De nya jumbo-fraktplanen är ett tillskott till bolagets befintliga flotta bestående av mer än 500 flygplan.

Utöver detta kommer de nya 747-8 erbjuda utbildning och operativ effektivitet till UPS. Piloter i bolagets befintliga flotta med 747-400 kommer att få en gemensam uppgradering, vilket gör att de kan flyga båda flygplanstyperna. Dessutom kommer UPS uppnå större skalfördelar vad gäller underhåll och marktjänster genom att manövrera de nya flygplanen.

747-8-planen kan bära 34 containrar på huvuddäck och 14 i de nedre utrymmena. Planen har en lastkapacitet på 307,600 pounds (cirka140 000 kg), eller cirka 30.000 paket och en räckvidd på 4,340 nautiska mil. Den nya 747-8-serien har hög industrisäkerhet och historia avseende tillförlitlighet.

- Vi har fördelen med den yngsta flottan i branschen och vi investerar kontinuerligt bådevad gäller driftssäkerhet och effektivitet", säger Brendan Canavan, President på UPS Airlines. - Den här investeringen stärker våra kunders framtida kapacitetsbehov och minskar samtidigt bränsleförbrukning och utsläpp, vilket stärker UPS Airlines position som branschledare inom hållbar utveckling.