Elbussar bidrar till bättre gatumiljö

Västtrafiks elbussar har bidragit till lägre bullernivåer och förbättrad hälsa hos närboende visar en ny studie. Foto: Eddie Löthman

Lägre bullernivåer, bättre sömn och minskad trötthet och nedstämdhet. Det är några av effekterna för de boende längs linje 60 efter att Västtrafik bytt ut bussarna mot elbussar. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet.

Hösten 2019 ersattes alla bussar på linje 60 i Göteborg av elbussar. Bussarna kör i tätbebyggda områden med mycket uppförsbackar och tidigare har nivåerna av lågfrekvent buller varit påtagliga hos de närboende.

Nu har Göteborgs universitet gjort en studie för att mäta bullret inne i bostäderna för att se hur det påverkar människors hälsa, före och efter att elbussarna sattes i trafik.

Resultaten visar på stora förbättringar för de som bor nära busslinjen. Exempelvis sjönk andelen som märkte av buller från bussar från 75 till 39 procent. Andelen som stördes i mycket hög grad sänktes från 26 till 5 procent.

– Vi arbetar hela tiden på att minska vår trafiks påverkan på klimatet. Men att det också förbättrar våra invånares livskvalitet känns lika viktigt. Vi visste att elbussarna minskar bullret, att även få konkret forskningsresultat på det är glädjande, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

Och de upplevda hälsoeffekterna av elbussarna var tydliga. Hos de som bodde närmast linjen sjönk andelen som kände sig uttröttade en-två gånger i veckan från 49 till 39 procent. Andelen nedstämda gick från 22 till 17 procent. Betydligt färre sa sig också vara mycket sömniga under dagtid.

Det här visar att vår satsning på elbussar har stor påverkan i människors vardag och att vi är inne på rätt spår. Till sommaren kommer ytterligare 84 nya elbussar till Göteborg och innan 2030 ska all vår stadstrafik i Västsverige vara helt elektrifierad, säger Hanna Björk.