Svevia tar vägunderhållet i Norra Skaraborg

Svevia är ny entreprenör för drift och underhåll av vägarna inom driftområde Norra Skaraborg. Foto: Mattias Johansson

Från och med första september och minst fyra år framåt är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket kommer att sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Norra Skaraborg.

– Det känns verkligen bra att få vara tillbaka i Norra Skaraborg. Det här är ett område som vi känner väl och har starka kopplingar till. Vi driver även de angränsande driftområdena Västra- och Södra Skaraborg vilket alltid ger en extra styrka och trygghet då de samlade resurserna inom geografin samarbetar. Den expansiva utvecklingen som sker i området är också mycket intressant och skapar goda möjligheter på den lokala marknaden säger Mattias Svedberg, Svevia.

En stor del av Trafikverkets drift- och underhållsuppdrag handlar om att utföra åtgärder som gör att vägkonstruktionerna håller långsiktigt. Under sommarsäsongen utförs löpande vägunderhåll som till exempel att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan. Vintertid handlar uppdraget framför allt om att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga.

– För att kunna hålla koll på hela driftområdets geografi har vi beredskap dygnet runt och med olika system bevakar vi parametrar som temperatur, nederbörd, fukt och väglag. Beroende av trafikbelastning påverkas kraven på när vi ska gå ut och åtgärda vägen. Områdets stora pulsåder E20 har till exempel de högsta kraven när det gäller åtgärder för vintervägunderhåll.

Norra Skaraborg omfattar totalt 136 mil väg där de största trafiklederna är E20, väg 26 och väg 49. Under det tredje kontraktsåret blir området blir cirka sex mil längre då de ombyggnationer på E20 som nu är på gång, förväntas vara färdigställda. Uppdraget som Trafikverkets nya vägentreprenör för driftområdet startar den 1 september. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till option på ytterligare två år och är värt cirka 50 miljoner kronor per år.