E-handeln utökar lagerhållningen hos återförsäljarna

Paysons och Sveas senaste e-handelsindikator visar svag tillväxt. Arkivbild

Det börjar bli dags för en av årets mest intensiva shoppinghögtider och för många inom e-handelsbranschen brukar Black Week även signalera startskottet för julhandeln. Sena leveranser splittrar årets förväntningar. Närmare sex av tio spår en svag eller ingen tillväxt alls. Det visar en ny e-handelsindikator från Payson och Svea.

I Paysons och Sveas senaste e-handelsindikator har 822 svenska e-handlare besvarat frågor kring förväntningarna på näthandeln inför julen. Resultatet visar att e-handlarna inte är lika positiva till julens inverkan på den digitala handeln. Hela 57 procent tror nämligen att tillväxten kommer vara svag eller inte kommer öka alls. Endast 42 procent uppger att de tror på en stark tillväxt under julen.

Varför tror då e-handlarna på en svag tillväxt i år? En möjlig anledning kan vara att majoriteten av e-handlarna, 64 procent, har upplevt stora förseningar hos sina leverantörer de senaste tre månaderna. Av de som upplevt förseningar, tror sju av tio att det kommer påverka försäljningen negativt. Något som kan förklara e-handlarnas tro på en svag tillväxt under julen.

I dag handlar allt fler digitalt, särskilt efter det nya landskapet som pandemin skapat, vilket gör att det är viktigare för aktörer att förbereda sig inför den intensiva perioden. Vi ser att många upplevt större förseningar hos sina leverantörer och att det finns risk att detta påverkar försäljningen negativt under julen. Det är därför viktigt att se över logistiken, lagerhållningen och att planera för ökade volymer. Tänk även på att se över verksamheten, allt från erbjudanden, betallösningar och hemsidan så att man förenklar upplevelsen för sina kunder, säger Magdalena Caesar, Affärsområdeschef betallösningar för e-handel på Svea.

Med det ökade köptrycket under julen följer även utmaningar för e-handlarna. I årets e-handelsindikator uppger e-handlarna hur de planerar att förbereda sin digitala handel inför den stora shoppinghögtiden. Majoriteten, 40 procent, uppger att de planerar att utöka marknadsföringen. Detta följs av att använda nya kampanjer eller erbjudanden och att utöka lagerhållningen. Det svarar så många som 39 respektive 25 procent.