Regeringen tar emot sjöfartsagenda

Wallenius Marine har utvecklat ett vinddrivet bilfraktarfartyg - Oceanbird. Bild: Wallenius Marine

Nyligen överlämnades den nationella agendan för sjöfartsforskning och innovation till näringsminister Ibrahim Baylan. Agendan, som är ett gemensamt ställningstagande från den svenska sjöfartssektorn, förklarar hur en större satsning på sjöfarts-FoI, förutom att bidra till att rädda klimat och miljö, också kan hjälpa till att trygga landets försörjning och ge rätt förutsättningar för exportindustrin.

–  Det glädjer mig väldigt mycket att ni är framåtlutande och att ni vill förändra. Det ska inte underskattas i sådana här sammanhang, speciellt som inte bara en utan flera strukturförändringar ska genomföras. Det finns ett behov av en snabb digitalisering, ett behov av en klimatomställning samtidigt som behoven av ny och förändrad kompetens behöver hanteras, sa näringsminister Ibrahim Baylan på mötet där flera representanter från sjöfartssektorn deltog.

Sjöfarten är en viktig motor för industrin och Sverige i stort. Idag går 90 procent av Sveriges export och import någon gång på vatten och den svenska sjöfartssektorn omsätter 85 miljarder kronor om året och sysselsätter 100 000 svenskar inom rederier, marintekniska företag, hamnar, myndigheter, akademi etc.

 – Det viktigaste med att ta fram den nationella forsknings- och innovations-agendan är att hela den svenska sjöfartsnäringen har samlats kring ett dokument som beskriver framtidens spännande utmaningar. Agendan visar också på hur viktigt det är för vårt samhälle att sjöfartsnäringen får möjlighet att utvecklas i takt med övrig industri, säger Carl-Johan Hagman, Rederichef Stena.

Sverige är ett av de länder som ligger i täten för utvecklingen av en hållbar sjöfart – både vad gäller säkerhet, klimat och miljö. Därför har svensk sjöfarts-FoI hög potential att leverera teknik och lösningar som inte bara kan bidra till en bättre framtid globalt utan som samtidigt också kan generera exportintäkter och arbetstillfällen i Sverige. Men för det krävs samverkan och ökad finansiering.

– Att peka på andra och säga att ni är ett särintresse, medan jag står för det allmänna intresset, för oss ingen vart. Det är en återvändsgränd för ett land som är så beroende av sin utrikeshandel och sin öppenhet. En del av det ni pekar på i agendan försöker vi redan göra när det gäller forskning och utveckling, sa Ibrahim Baylan.

Per Tunell från Wallenius Marine berättade om utvecklingen av det vinddrivna bilfraktarfartyget Oceanbird – ett exempel svensk framgångsrik samverkan mellan industri, myndigheter, akademi och institut.

– Vi har fått en fantastisk respons. Det har varit artiklar i CNN, Forbes och World Economic Forum och förstås en hel del i svensk media. Men kanske ännu viktigare är att vi fått massa förfrågningar från lastägare, inte bara inom roro-segmentet som vi arbetar inom, utan också från andra lastägare som undrar när det här kan bli tillgängligt från vår typ av transport. Den här responsen visar på att det verkligen finns en stor efterfrågan på den här typen av lösningar.

På mötet med näringsminister Ibrahim Baylan representerades sjöfartsektorn av samverkanplattformen Lighthouse, Stena, Svensk Sjöfart, RISE, Wallenius Marine, Saab Kockums och ABB.