Region Örebro inför närtrafik för boende på landsbygden

Landsbygdsbor ska få hjälp med sina transporter i Örebro län. Foto: Region Örebro

Region Örebro län kommer att införa så kallad närtrafik under nästa år för att på så sätt säkerställa alla länsinvånares möjlighet till kollektivt resande. Den länsinvånare som bor en kilometer eller mer från en busshållplats och är på väg till kommunens huvudort kan beställa upphämtning vid bostaden för transport till en närtrafikhållplats i närmaste tätort. Även i motsatt riktning, från närtrafikhållplats till hemmet, är det möjligt att få transport.

– Närtrafiken riktar sig till dig som bor på landsbygden och som kan tänka dig att resa på andra tider än i rusningstrafik. I nämnden har vi en förhoppning om att närtrafiken ska underlätta vardagen för till exempel pensionärer, föräldralediga och skolungdomar som ska ta sig till och från träningar och andra sociala aktiviteter, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– För den enskilde ger närtrafiken förbättrade möjligheter till kollektivt resande vilket kanske gör det möjligt att bo kvar på landsbygden lite längre än vad som annars hade varit fallet. För Länstrafikens del kan de utnyttja sina fordon på ett effektivare och jämnare sätt, säger Lars-Göran Zetterlund (C), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.