Erbjuder svenska e-handelsbolag global logistiklösning

Almroths ingår i samarbete med Elanders. Foto: Almroths

De svenska e-handelsbolagen blir både fler och mer globala, vilket det svenska logistikbolaget Almroths märker av i sin kundportfölj. Tillsammans med supply chain-aktören Elanders erbjuder nu Almroths svenska e-handelsbolag en global logistiklösning för att möta kundernas expansionsbehov. Stronger är först ut.

Hittills har det inte funnits någon självklar svensk logistikpartner för att rampa upp svensk e-handel globalt, där e-handlare har behövt upprätta nya logistiklösningar för respektive geografisk marknad. Genom samarbetet ska de snabbväxande bolagen, som i dagsläget har sin lagerverksamhet hos det snart 100 år gamla Norrköpingsbaserade familjeföretaget Almroths, enkelt kunna behålla sina befintliga system som integreras med Elanders dotterbolag ITG:s lagerlösningar i Europa, USA och Asien.

– Vi på Almroths vill kunna erbjuda våra kunder en trygg, effektiv och säker global lösning i takt med att de växer, vilket möjliggörs i samarbetet med Elanders som är ett svenskt bolag med lokal kännedom runt om i hela världen. I det här samarbetet lyckas vi också hålla hårt vid våra värderingar om vikten av hållbarhet och socialt ansvar, något kunderna värdesätter, säger Carl Svensson, vd Almroths.

Det snabbväxande e-handelsbolaget Stronger är första kunden att nyttja Almroths nya erbjudande i samband med att de öppnar ett nytt 'fulfilment-center' hos Elanders dotterbolag ITG i Oberhausen, Tyskland.

– Idag skickar vi ut alla våra produkter från Almroths i Norrköping, men då vi växer allt mer globalt är det viktigt för oss att komma nära våra stora marknader, vilket inkluderar Tyskland. Det är en stor apparat att öppna ett nytt lager då språkliga, kulturella och digitala skillnader ofta kan försvåra en sådan process – allt detta slipper vi i den här konstellationen, säger, säger Annica Rantala, vd Stronger.

Elanders dotterbolag ITG är specialiserade mot kunder inom Fashion & Lifestyle och tillhandahåller kundanpassade logistiklösningar i bland annat Tyskland, USA, Nederländerna, Ryssland, Kina och Singapore.

– Almroths har under många år byggt upp ett stort förtroende hos sina kunder, ett förtroende som vi nu får möjligheten att förvalta globalt. Vår ambition är att hjälpa svenska e-handelsbolag erbjuda sina kunder leveranser runt om i världen som är snabbare, mer kostnadseffektiva och har ett mindre klimatavtryck, säger Peter Thyrén, Executive Vice President Business Development på Elanders.

Almroths och Elanders samarbete kommer initialt syfta till att hjälpa svenska e-handelsbolag etablera logistiklösningar i Tyskland och USA, men även i Asien.