Klimatsmarta transporter med LNG

Foto: PEAB

JH Entreprenad & Transport med Henrik Andersson i spetsen håller just nu på med att testa Volvos gasbil som drivs med LNG för asfalttransporter. Fordonet har börjat med att köra kvartsit ballast från Brålanda till Peab Asfalts asfaltverk i Kållered men kommer även att testas för transporter av Peab Asfalts asfaltmassor.

JH Entreprenad & Transport ligger mycket i framkant med att testa nya saker och ser samarbetet med Volvo som mycket positivt.

– Vi har tidigare fått möjligheten med att ta fram en eldriven kranbil ihop med Volvo och nu när vi fick chansen att även testa denna LNG-bilen var det inget svårt beslut, säger Henrik Andersson. Vi har bara en planet och vill vi att den skall hålla i framtiden måste vi ta ansvar och ta tillvara de möjligheter som finns, avslutar Henrik.

Nuvarande gaslastbil för nedkyld flytande gas togs fram med fjärrtransporter i sikte, men allt eftersom behovet av klimatsmarta transporter inom andra segment har blivit tydligare, så har till exempel lättare anläggningskörning kommit i fokus.

Vid denna typ av transporter har man påvisat en minskning av koldioxidutsläppen med 20 procent vid körning på naturgas. Med biogas i tanken kör man i princip CO2 neutralt.

JH Entreprenad & Transport är mycket nöjda med bilen och kommer nu efter testperioden att utvärdera vilka miljöbesparingar den gör samt åskådliggöra de ekonomiska incitamenten.

– Att köra asfaltmassor genom miljösmarta transporter ligger helt i linje med Peab Asfalts strategi med att minska sin totala klimatpåverkan. Tack vare vår ECO-Asfalt så har vi hittills minskat våra koldioxidutsläpp med hela 63%, trots en ökad produktionsvolym av asfalt. Andra åtgärder, förutom ökad återanvändning av returasfalt, är just att gå mot mer transporter och fordon som drivs mer med fossilfria bränslen. Sammantaget tar detta oss ytterligare ett steg närmre mot en koldioxidneutral produktionsprocess, säger Ola Sandahl, avdelningschef Peab Asfalt region Väst.

– Vi tycker det är riktigt roligt att få samarbeta med en entreprenör som vill gå i spetsen när det gäller miljömässiga logistiklösningar. Vi har cirka 120 ekipage som rullar åt oss och är vi väldigt måna om stimulera åkerier att satsa på de klimatsmarta alternativen samt de alternativ som har hög lastkapacitet, säger Tobias Eng, platschef, Peab Asfalt region Väst.

Bilen är förutom att den drivs med LNG även Euro6 klassad. För projekt som Västlänken är detta mycket positivt då projektet genomförs mitt i centrala Göteborg. Volvo hoppas nu på att fler aktörer uppmärksammar fördelarna med klimatsmarta transporter.