Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen ○ Fredag, juli 1, 2016
 • 9.4EUR-3 öre
 • 8.43USD-7 öre
 • 11.19GBP-21 öre

Vinnare

 • Image Systems8.64%
 • Mycronic7.17%
 • Poolia B6.22%
 • COOR Service Management4.63%
 • Addtech B4.48%

Förlorare

 • Intellecta B-14.47%
 • Lagercrantz Group B-2.83%
 • Beijer Electronics-2.34%
 • ITAB Shop Concept B-2.17%
 • Garo-1.79%

Nyligen knep företaget SSI Schäfer förstaplatsen i ”Best Logistics Brand” i kategorin...

Nu har det gått ett år sedan kommunen tog över kombiterminalen i Sundsvall. Mer gods fraktas på...

Järnvägen som går mellan Luleå och Narvik är en av världens äldsta malmjärnvägar. Kraven på...

För att öka konkurrenskraften för godstransporter på järnväg vill Irlands nationella...

Payson och NyföretagarCentrum inleder samarbete för att stötta nya e-handlare på ett bättre sätt...

Nu fortsätter Umeå Energi att bygga ut laddinfrastrukturen i regionen. I dagsläget har 24...

Som bekant planeras och projekteras just nu höghastighetsbanor i Sverige. Vad gäller den nya...

DHL Express erbjuder nu privatpersoner möjligheten att lämna in sina dokument och paket i...

Den 1 juli innebär ett ledarskifte hos det danska konglomeratet AP Möller Maersk. Søren Skou,...

Helsingborgs Stad satsar på elbilsladdning och etablerar sex nya laddstationer med totalt tolv...

Järnvägsföretaget Skandinaviska Jernbanor får sitt säkerhetsintyg del A och del B återkallat,...

Smarta byggnationer och lösningar som ger bättre lönsamhet står i fokus på årets lastbilsmässa....

Under sex dagar ska forskningsbåten Hrimfare af Ranrike segla från Göteborg till Gotland med...

Sjöfartsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny modell för de farleds- och...

Efter tio års arbete har den moderniserade och utvidgade Panamakanalen öppnat igen för all...

Mitträfflade tvåfältsvägar, räffling av vägrenar på motorvägar och smala mötesfria vägar innebär...

Nu står det klart att Kungsleden installerar 17 laddstationer i fastigheterna Kista One och...

Eltel har tecknat avtal med Banedanmark avsende drift, support och underhåll för...

Nu har Tekniska förvaltningen tankat det första fordonet med en ny sorts diesel, nämligen HVO100...

Nu har Garo tecknat ett flerårigt ramavtal med Vattenfall- Avtalet gäller leverans och support...

Under 2015 genomfördes första fasen av det IVL-ledda forskningsprojektet SIPTex, Svensk Innovationsplattform för Textilsortering, som undersöker...

Postnord har som ett av de första företagen i världen fått sitt miljömål godkänt av initiativet Science Based Targets.

Klimatutsläppen minskar inte snabbt nog och transporter är den största utmaningen i Sverige. Det är väl känt och den som tvekar kan titta på...

Digitaliseringen, autonoma och uppkopplade fordon, samt de krav som utvecklingen medför även inom servicemarknaden – kompetens och teknik – kommer...

BioFuel Region har beviljats medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för en förstudie som ska ta reda på hur och var man borde...

Trafikverket meddelar att Anders Landén blir ny säkerhetschef på myndigheten. Anders har en bakgrund som både officer och polis och han kommer...

Nu har Sverige invigt världens första elektriska väg i Sandviken i Gävleborg. Projektet är resultatet av ett brett samarbete mellan näringsliv och...

Före den 10 september måste alla cirka 110 000 yrkesverksamma förare av lastbilar i Sverige enligt EU-regler ha genomgått en fortbildning för att...

Swecem etablerar en ny cementimport terminal genom att teckna avtal med Hangö Hamn i Koverhar, Hangö, Finland. Verksamheten beräknas vara i drift...

Augmented reality (AR) är ett koncept där en överföring av ljud och bild i realtid förstärks med grafik. Tekniken liknar virtual reality (VR) men...

Under det senaste året har Circle K gjort stora satsningar på att öka tillgängligheten på HVO100. Den expansiva utrullningen runt om i landet har...

Det satsas en hel del på infrastrukturen i Norge just nu. Dels pågår projekt som ska knyta samman delar av landet som splittras av vatten eller...

Nu startar en ny järnvägspendel som ska binda samman APM Terminals i Göteborg med Karlshamn och näringslivet i sydöstra Sverige. Pendeln startar i...

Den 22 juni befinner sig infrastrukturminister Anna Johansson och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i Sandviken där de tillsammans...

Det är nu klart att, efter besked från EU-kommissionen, att den svenska forskningsorganisationen VTI leder ett stort projekt om automatiserad...

Billigare drivmedel gjorde att småföretag i transportbranschen 2015 förbättrade sin lönsamhet tredje året i rad. Även byggbranschen hade en...

Vi skickar paket som aldrig förr till följd av den ökande e-handeln. År 2015 uppgick antalet skickade paket till 97 miljoner, en ökning på 8...

Gävle Energi lanserar en ny tjänst som ska förenkla etablering och drift av laddplatser. Tanken är att fler ska våga ta steget att erbjuda kunder...

De senaste årens starka framgång inom e-handel har medfört att Coop Sveriges...

Strax efter midsommar lanserar APM Terminals i Göteborg en möjlighet för de...

Stockholms län är just nu en av Europas snabbast växande regioner. Det...

Den årliga översynen av Sjöfartsverkets flytande sjömärken är klar sedan...

Nyligen så har Trafikverket utsett Malin Holen till ny chef för projekt...

Den svenska tonnageskatten kan försenas. EU-kommissionen ifrågasätter...

Fastighetsrådgivaren JLL har förmedlat en uthyrning om 25 000 kvadratmeter i...

Melicon och MH Shipping Concept ingår avtal om att främja säkerhetsarbetet...

Experter från forskning och industri träffas under fem dagar, 19-23 juni,...

Tryckerikoncernen Elanders köper tyska logistikföretaget LGI Logistics för...

Dagab Inköp & Logistik AB och Saba Logistics AB, som ingår i...

Sverigeförhandlingen har nu nått en överenskommelse med Borås Stad om en...

Catena har beslutat investera ytterligare cirka 20 miljoner kronor i...

BioFuel Region har tillsammans med medlemmar och företag blivit beviljade EU...

Den globala läkemedelsmarknaden genomgår stora förändringar i form av ny...

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni att Örebro kommun ska teckna ett...

Näringsdepartementet och infrastrukturminister Anna Johansson har bjudit in...

Nu har Hässleholms kommun och Sverigeförhandlingen nått en överenskommelse...

Nu kan företag digitalisera avtalsprocesser via Kivra. Avtalen skickas...

Det finns inte några entydiga recept för bra kontraktsutformning vid...

Salt Lake City-baserade Nikola Motor Company kommer att hålla ett event den...

Ett framtida trafiksystem med självkörande fordon kan möjliggöra bättre...

En delegation med politiker och tjänstemän från Österbottens förbund besöker...

Lyxbilsförsäljaren China Greenland Rundong Auto Group Ltd har för första...

En utredning från Skogforsk redovisar en möjlig ökning av gods- och...

Banedanmark har anlitat Bladt Industries för uppdraget att bygga Køge Norra...

PostNord kan nu som enda logistikleverantör i Norden erbjuda företag och...

Trafikverket är först i världen med att testa en ny innovation för...

Green Cargo har under tio år transporterat flygbränsle mellan Gävle Hamn och...

Mertz Transport kommer från och med 1 januari 2017 hyra en av...

Under sommaren genomför Trafikverket många arbeten på både väg och järnväg....

Månadsresultatet för persontågen under maj innebär att punktligheten för...

Göteborgs Hamn AB har, för att uppnå sitt långsiktiga mål att fördubbla...

Cygate har hjälpt Rusta med installation av nytt trådlöst nätverk i Rustas...

Nu har Europaparlamentet med stor majoritet godkännt en resolution som...

Ängelholmshem har inlett ett samarbete med Clever Sverige om laddning av...

Skånes järnvägsinfrastruktur har ett för högt kapacitetsutnyttjande. Det är...

Göteborgs Hamn har skapat en ny gemensam entré för lastbilstrafiken som...

Tillväxt på småländskt vis

Scandinavian Photo

Karva ut, och håll fast vid, en tydlig nisch. Bygg vidare på det som fungerar bra i verksamheten. Och expandera i lagom takt, på en marknad i taget. Så lyder framgångsreceptet för Scandinavian Photo – Nordens ledande företag för foto- och filmprodukter, med huvudkontor och centrallager i småländska Bankeryd.

Knapp i ledning

Världsledande inom snabba automatiserade plocklösningar

KNAPP AB är ett företag som utvecklar, producerar, levererar och underhåller produkter och system för intelligenta logistiklösningar, lagring, transport och effektiva plocksystem. Produkterna kännetecknas av effektiva läsningar, vilket innebär att de tar liten plats och har en låg livscykelkostnad genom effektiv hantering med korta ledtider och god ergonomi.

Hapag-Lloyd dubblerar sina anlöp i Helsingborg

Ökad efterfrågan på transporter till och från Norden

Ett år efter att Hapag Lloyd kom som ny kund till Helsingborgs Hamn väljer de att fördubbla sin trafik. Ökad efterfrågan på transporter till och från Norden gör att rederiet nu ökar sina containeranlöp från ett till två i veckan. Det ger en betydande volymökning för Helsingborgs Hamn och bidrar till bättre import- och exportmöjligheter för industrin.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

Rss Icon

Den svenska linjen vinner gehör i vikt- och längdfrågan

”För transportbranschen i Sverige är detta en viktig delseger”

Tags in Category

Produktnyheter