Milstolpe för Hållbarhet: Elanslutning för Kryssningsfartyg i Stockholm

Två elanslutningsanläggningar för kryssningsfartyg installeras på Stadsgården i Stockholm Foto: Stockholms hamnar

Stockholms Hamnar markerar en betydande framgång i sin strävan mot hållbarhet med slutförandet av ett banbrytande projekt för elanslutning av kryssningsfartyg vid Stadsgården i Stockholm. Det nyligen genomförda provanlöpet, med deltagande av rederiet AIDA och deras fartyg AIDAdiva, signalerar en viktig övergång till miljövänligare och tystare hamndrift.

Under de senaste två åren har Stockholms Hamnar arbetat med att etablera två elanslutningsanläggningar vid Stadsgården. Denna infrastruktur är avsedd att minska utsläppen och bullret från kryssningsfartyg som är förtöjda i hamnen. Genom att ansluta till landström istället för att köra sina dieselgeneratorer kan fartygen kraftigt minska sina koldioxidutsläpp och luftföroreningar, samtidigt som ljudnivån reduceras avsevärt.

Förväntningarna är höga inför den kommande säsongen, där minst 35 kryssningsfartyg förväntas ansluta till elnätet och dra nytta av denna teknologi. Detta kommer att fungera som en testperiod för att utvärdera effektiviteten och tillförlitligheten hos elanslutningsanläggningarna.

b
Elanslutningen vid kajläge S167 har beviljats stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Projektet har också – tillsammans med de tre Östersjöhamnarna Köpenhamn/Malmö, Aarhus och Helsingfors ­– beviljats bidrag från EU för att investera i landelförsörjning. Foto: Stockholms hamnar

Internationella aktörer som AIDA Cruises har spelat en betydande roll i utvecklingen av detta projekt. AIDA, som är en av Stockholms Hamnars största kryssningskunder, har varit en pionjär inom användningen av landström i Europa och har delat med sig av sin expertis för att stödja implementeringen av denna teknologi i Stockholm.

Samarbetet har sträckt sig över gränserna, med flera internationella parter som har arbetat tillsammans för att säkerställa att elanslutningsanläggningarna uppfyller höga säkerhets- och effektivitetsstandarder. Bidrag från Naturvårdsverkets Klimatklivet och EU har också varit avgörande för att finansiera projektet och göra det möjligt att investera i landströmsförsörjning.

När projektet når sitt avslut kommer över 45 procent av kryssningsfartygen som anlöper Stockholms Hamnar att kunna ansluta till elnätet vid kajerna. Detta markerar inte bara en viktig milstolpe för Stockholms Hamnar utan också ett betydande steg mot en mer hållbar och miljövänlig hamndrift.

Källa: Stockholms Hamnar