Tashkents järnvägsring fick grönt ljus

Konstnärens bild av Tashkents framtida 71 kilometer långa ringbana. Bild: City of Tashkent

Förslaget om byggandet av en elektrificerad 71 kilometer lång ringlinje med dubbelspår har godkänts av Uzbekistans president Shavkat Mirziyoyev.  Ringlinjen kommer att löpa parallellt med Tashkents motorvägsring.

Banavsnittet kommer att byggas för att minska trafikstockningar och luftföroreningar i huvudstaden och minska antalet kollektivtrafikanter som reser via stadens centrum för att nå destinationer i förorterna.

Kostnaden för projektet förväntas uppgå till 265 miljoner dollar, varav 185 miljoner finansieras av statsbudgeten och 80 miljoner av Uzbekistans återuppbyggnads- och utvecklingsfond och genom utländska investeringar.

Den framtida ringbanans 26 stationer placeras så att passagerarna kan utnyttja intermodala byten med nuvarande och planerade transportvägar.  Stationerna, som förses med tak och 120 meter långa plattformar, ska även kunna ha plats för tågsätt med fem vagnar.