Fortsatt ökad dieselförsäljning

Foto: sxc.hu

Försäljningen av diesel steg under november, bensin var i nivå med samma månad föregående år och E85 sjönk ytterligare. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Bensinförsäljningen under november uppgick till 259 400 kubikmeter, vilket är i nivå med försäljningen under november 2015. Den ackumulerade försäljningen till och med november uppgick till 3 084 500 kubikmeter, vilket är en nedgång med cirka 3 procent. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med omkring 5 procent inblandning.

Dieselförsäljningen under november månad uppgick till 516 400 kubikmeter. Det är en uppgång med 36 400 kubikmeter eller cirka 8 procent. Den ackumulerade försäljningen av diesel var 5 383 600 kubikmeter, en uppgång med 2 procent. I siffrorna ingår biodrivmedlen HVO och FAME.

Försäljningen av E85 sjönk svagt under november och såldes i 3 700 kubikmeter, en nedgång med 1 procent jämfört med november föregående år. Den ackumulerade försäljningen av E85 till och med november var 41 700 kubikmeter, en minskning med 52 procent.

– Försäljningen av E85 fortsätter att sjunka som en konsekvens av styrmedel medan de biodrivmedel, HVO, som framför allt blandas in i diesel ökar. Nivån varierar men HVO och RME blandas typiskt in mellan 20 - 50 procent, säger Ulf Svahn, vd på SPBI.