Iveco vill återuppta bussproduktionen i Italien 

Iveco har inte tillverkat bussar sedan 2011. Nu börjar monteringen igen i Foccia. Foto: IVECO

Det är Iveco-fabriken i Foggia öster om Neapel som är avsedd för denna produktion och det är fråga om batteri-el- och bränslecellsbussar.

Iveco har inte sagt något om vilka bussar som planeras att tillverkas i Foggia. Företaget har just nu en batteri-elektrisk busserie på programmet, nämligen E-Way i olika längder. 

Dessutom har Iveco meddelat att stads- och intercitybussen Crossway LE kommer att vara elektrisk senare i år.

Främst montering

Det är främst montering som kommer att ske i Foggia. Chassi och ramar kommer att komma från andra fabriker, medan batterierna förväntas komma från Ivecos fabriker i Turin. 

Dessutom investerar bolaget i ett nätverk av lokala underleverantörer på komponentsidan.

Iveco har inte tillverkat bussar sedan 2011. Då tillhörde företaget Fiat Industrial, som senare gick samman med det italiensk-amerikanska företaget CNH Industrial. Från och med januari i år har Iveco åter knoppats ut som ett självständigt företag.

Stöd åt ombyggnaden

Det återstår en del utmaningar innan Iveco kan starta produktionen i Foggia. Bland annat förväntas den nödvändiga ombyggnaden av Foggia-fabriken stödjas genom en EU-finansierad omstruktureringsplan och det italienska ministeriet för ekonomisk utveckling.