Elbärplansbåt halverar restiden till Tappström

Den eldrivna bärplansbåten Candela ska testas i regionens pendelbåtstrafik mellan Klara Mälarstrand och Tappström på Ekerö. Foto: Candela

Under 2023 kommer den eldrivna bärplansbåten Candela P-12 Shuttle att testköras i pendelbåtstrafik direkt mellan Tappström och Klara Mälarstrand på Linje 89. Tack vare bärplan som lyfter skrovet ovanför vattnet blir det världens energieffektivaste och samtidigt snabbaste elektriska fartyg i passagerartrafik. Håller de utlovade specifikationerna, så halveras restiden för Ekeröpendlarna.

– Sjötrafiken är regionens mest populära kollektivtrafik, som jag vill bygga ut med ännu fler linjer framöver. Men vi behöver bättre teknik för att få snabbare resor och få bort klimatpåverkan. Därför är vi glada att kunna låta nya tekniker testas i vår sjötrafik. Det kan bidra till lösningar som vi kan använda i Stockholm, men ger också möjligheter till både export och jobb i Stockholmsregionen, säger Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd.

Testkörningen sker i form av extra trafik och ersätter inte ordinarie pendelbåtslinje 89. De passagerare som vill, kommer välkomnas ombord för att testa ny teknik till ordinarie SL-taxa. Pilotprojektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Region Stockholm och Candela.

– Det är fantastiskt roligt att Regionen blir först i världen med P-12 Shuttle. Det här blir den snabbaste elektriska fartyget någonsin, men också det energisnålaste. Det blir kortare restid och lägre kostnad för operatören, säger Erik Eklund, chef för kommersiella fartyg på Candela.

För resenärerna innebär det att resan från Ekerö till stan går på 25 minuter, i stället för de 55 minuter som landtrafik och pendelbåtar tar idag. 

– Redan idag avlastar pendelbåtarna den tungt belastade väg- och busstrafiken på Ekerö och med detta pilotprojekt kommer invånarna erbjudas ännu fler pendlingsalternativ. Nu blir det spännande att se om halverade restider kan locka ännu fler att ställa bilen och köpa SL-kort. Det vore en välgärning för både klimatet, trängseln och livskvaliteten, fortsätter Gustav Hemming (C).

– Att Region Stockholms sjötrafik kan vara en testbädd för nya tekniska lösningar går helt i linje med vårt arbete med att ställa om sjötrafiken till helt förnyelsebar år 2030. Även om vi kommit långt med vårt miljö- och klimatarbete så ligger sjötrafiken efter landtrafiken vad gäller omställning till gröna drivmedel och därför är det otroligt viktigt att vi hjälps åt att driva utvecklingen framåt. Bärplanstekniken är intressant i många avseenden, inte minst på grund av det minimala svallet, för att minska den negativa påverkan på vår känsliga kustmiljö, säger Michaela Haga (C) Sjötrafikberedningens ordförande.