Tyskland/Berlin: 9-euro-biljetten mäkta populär

Även om resultatet av en första online-undersökning via Berlins kollektivtrafikbolag BVG.de (cirka 2 500 deltagare totalt) inte är representativt visar det att även nya kundgrupper känner sig tilltalade. Nio procent av de som köpte 9-eurobiljetten uppgav att de aldrig tidigare åkt kollektivt. Foto: Stadt Berlin

Biljetten på 9 euro har varit giltig sedan 1 juni. Den tyska huvudstadens kollektivtrafikbolag Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) har nu utvärderat de första veckorna av det nya erbjudandet.

Och resultaten visar: Berlinbor är mycket angelägna om att använda sig av lokaltrafik. Omkring 1,25 miljoner sålda biljetter har hittills överträffat alla förväntningar och de digitala kanalerna är särskilt starka med en andel på 37 procent av försäljningen.

Negativt: Ökad trängsel på tågen

Efterfrågan på bussar och tåg från Tysklands största lokala transportföretag har ökat med 16 procentenheter jämfört med maj och är nu runt 96 procent av perioden före Corona. Inledande marknadsundersökningar visar att runt sju procent av biljettköparna var passagerare som inte tidigare åkt kollektivt.

Cirka 15 procent av de 9 euro-biljetter som köptes fram till och med söndagen den 19 juni var för juli eller augusti. Naturligtvis är de drygt 850 000 BVG stamkunderna redan utrustade för dessa månader, och deras prenumerationer räknas automatiskt även som 9-eurobiljetter.

Sedan mitten av 2021 har antalet abonnemang på Berliner Verkehrsbetriebe växt stadigt, framför allt för miljökortet och företagsbiljetten.

Efterfrågan på bussar och tåg ökar markant

Analyserna av efterfrågan på bussar och tåg från BVG visar att biljetten för 9 euro inte bara köps utan också används flitigt. Även om detta i maj 2022 fortfarande var runt 80 procent av den jämförbara perioden före Corona, har det stigit till upp till 96 procent i ett veckogenomsnitt med introduktionen av biljetten på 9 euro.

Viktigt för passagerarna: BVG har förberett sig väl. Medan erbjudandet redan hade utökats kontinuerligt under Corona-pandemin, utökades det igen under giltighetstiden för biljetten på 9 euro i samråd med och på order av delstaten Berlin.

Hittills har det inte funnits några flaskhalsar, bara ibland har kapacitetsutnyttjandet överstigit 70 procent. Det betyder att det fortfarande finns plats på BVG:s bussar och tåg så att alla som vill kan uppleva miljövänlig mobilitet i Berlin med 9-eurobiljetten.

Nyfikna på bussar och tåg

Av dessa som aldrig har åkt kollektivt har nästan 80 procent varit på väg i privatbil – antingen som förare eller som passagerare. Det visar att bilförare också är nyfikna på bussar och tåg.

Berliner Verkehrsbetriebe är mycket nöjda med hur biljettkampanjen för 9 euro har gått så långt och är fortfarande glada över de många nya och gamla kunder som (återigen) reser med buss och tåg i juni, juli och augusti. Förutom att övervaka försäljningssiffrorna och antalet passagerare, fortsätter BVG att stödja 9-euro-biljetten med detaljerad marknadsundersökning.

Pressmeddelande BVG