PinDeliver effektiviserar last mile-leveranser

PinDeliver levererar ett komplett logistikverktyg som samlar alla funktioner i transportkedjan. Foto: PinDeliver

PinDeliver varit en av marknadens ledande mjukvarubolag med fokus på last-mile-leveranser. Nu lanserar pinDeliver ett komplett logistikverktyg som samlar alla funktioner i transportkedjan i en lättanvänd och framtidssäkrad plattform.

Dagens logistik-flöden är, som de flesta känner till, relativt komplexa och innefattar transporter mellan olika distributionshubbar, rangering, omlastningar och slutdistribution till alltmer krävande godsmottagare. Flera olika system är ofta involverade och det förutsätter mycket manuellt arbete med omfattande dokumenthantering och en stressig arbetsmiljö som följd där misstag snabbt kan få kostsamma konsekvenser.

Jon Perslow arbetar som produktchef och vice vd på pinDeliver som i dagarna lanserar en kraftfull vidareutveckling av sin populära leveransplattform, pinDeliver.

– Hos många grossister och transportbolag finns manuella och personberoende arbetsprocesser med dålig överblick över logistikkedjan. Utan ett bra systemstöd löper man större risk för misstag och ineffektiva transporter med dyrbara problem på vägen som följd.

Med ’Next Generation TMS’ har pinDeliver som ambition att ge grossister i olika branscher men även transportbolag med stora distributionsuppdrag ett välbehövligt, skalbart och lättanvänt stöd och kontroll i såväl planerings- som utförandefaserna.

– Vi på pinDeliver har under många år hjälpt stora som små kunder med ett kraftfullt stöd i last-mile delen av ett logistikuppdrag. Ruttoptimering, dynamisk ETA och en proaktiv, tydlig kommunikation med godsmottagarna har blivit viktiga grundbultar hos många produktsäljande bolag och logistikverksamheter. Med ’Next generation TMS’ tar vi ett tydligt steg mot att skapa samma stöd och spårbarhet under hela transportkedjan – från centrallager, via distributionshubbar och ut till godsmottagarna.