Tyska delstaten Brandenburg: CT-terminalen i Falkenhagen invigd officiellt

Delstaten Brandenburgs statssekreterare för infrastruktur Rainer Genilke, finansminister Katrin Lange och Dr. Ronald Thiel, borgmästare i staden Pritzwalk, deltog i firandet och blev imponerade av den första lastningen på plats. Foto: TUL agroservice GmbH (förkortat TUL)

TUL agroservice GmbH (förkortat TUL) startade nyligen efter ett omfattande byggarbete, driften i Falkenhagens nya terminal för kombinerad trafik,

- Falkenhagen är av grundläggande betydelse för oss som företagsgrupp. Det är också en del av vår företagsfilosofi, säger Dr. Ralf Böhme, vd för Deutsche Eisenbahn Service AG, firandet.

Ökad hanteringskapacitet på plats

Totalt investerades 1,8 miljoner euro i den 6 500 kvadratmeter stora CT-terminalen och för kombitrafik. 80 procent av byggsumman finansierades av ministeriet för infrastruktur och regional planering (MIL). Bolaget står ensamt för resterande belopp. I och med driftsättningen av kombiterminalen utökar TUL sin hanteringskapacitet på plats och säkrar i viss mån järnvägsmobiliteten på landsbygden.

Som en del av ombyggnadsarbetet togs den gamla bjälklagsplattan bort, undergrunden utjämnades och ett nytt bjälklag inklusive ett regnvattenavloppssystem byggdes.

Den nya hanteringsterminalen erbjuder plats för 240 40-fotscontainrar eller cirka 350 20-fotscontainrar. Denna kan lagras på plats under en kort tid för direkt omlastning eller alternativt under lång tid. Teknik för direktlastning av lastbilar på räls finns på plats.

Pressmeddelande TUL agroservice GmbH