Italien/Österrike: Betydande tunnelgenombrott i Brennerbastunneln

Gruppbild vid ceremonin i Mauls. Genombrottet var framgångsrikt. Det finns nu en kontinuerlig förbindelse mellan Fortezza och Brenner. Bland annat deltog EU-samordnaren för Scan-Med-Corridor Pat Cox, guvernörerna i de italienska provinserna Sydtyrolen, Trento och Verona, Arno Kompatscher, Manuel Scalzotto, president i provinsen Verona, samt Tyrolens guvernör Günther Platter och RFI:s ordförande Anna Masutti (FS Group) i firandet. Foto: LPA/Ingo Dejaco

Med genombrottet mellan de två byggplatserna vid Mauls och under Eisack skapas en kontinuerlig förbindelse mellan BBT:s södra portal och den nationella gränsen vid Brennerpasset.

Det senaste genombrottet var en annan viktig milstolpe för Brennerbastunneln:

Efter cirka 11 kilometers tunneldrivning i klassisk sprängning kopplas de två byggplatserna "H61 Mauls 2–3" och "H71 Eisackunterquerung" samman i det italienska projektområdet.

Viktig milstolpe

Nyligen nådde Brenner Base Tunnel Company ytterligare en viktig milstolpe i byggandet av Brenner Base Tunnel.

Klockan 13.45 den 19 maj 2022 bröts tunneln igenom i det östra huvudtunnelröret, det västra röret bröts igenom några dagar tidigare. De tidigare separata partierna H61 Mauls och H71 Undercrossing the Eisack är nu anslutna.

Genom genombrottet finns det för första gången en direkt förbindelse mellan de två byggarbetsplatserna för Brennerbastunneln i det italienska projektområdet. Detta skapade en kontinuerlig förbindelse mellan BBT-södra portalen vid Fortezza och statsgränsen vid Brennerpasset. Med denna framgångsrika kombination av båda byggplatserna ökar även säkerhets- och logistikfaktorn för framtida arbeten inom detta projektområde.

Sprängningsmetod

Huvudtunnelrör: 11 kilometers tunnelkörning på tre och ett halvt års byggnation

Tunnelarbetet i de två järnvägstunnelrören utfördes initialt från Mauls tillfartstunnel i södergående riktning till den intilliggande byggplatsen under Eisack.

Den totala längden på mer än 10 kilometers körning, nästan 5 kilometer per huvudtunnelrör, inklusive alla tvärpassager, utfördes med hjälp av sprängning. De sista cirka 500 metrarna av tunnelsektionen grävdes ut i norrgående riktning, med start från Eisack-underkorsningen. Under det komplexa tunnelarbetet korsades inte bara SS12-riksvägen utan även Brennermotorvägen A22.

Brenner Base Tunnel Company firade denna trevliga händelse av ett tunnelgenombrott tillsammans med högt uppsatta gäster från politik, näringsliv, respektive ägarrepresentanter och anställda hos de ansvariga byggföretagen och kunden till BBT SE.

En annan höjdpunkt under evenemanget var ett andra tunnelgenombrott: strax efter det första skedde ytterligare ett genombrott mellan två sektioner av huvudtunneln på byggarbetsplatsen Eisacks underkorsning. Det betyder att alla huvudtunnlar på byggarbetsplatsen Eisacks underkorsning nu har grävts ut.

Skyltfönster för hela Europa

Den europeiska samordnaren Pat Cox pekade på den europeiska dimensionen av Brennerbastunneln som det viktigaste projektet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T):

- Färdigställandet av Brennerbastunneln kommer inte bara att resultera i en betydande förbättring av levnadsvillkoren för människorna i projektområdet Den positiva Inverkan på hållbar mobilitet och miljöskydd kommer att vara ett skyltfönster för hela Europa Idag tar vi ytterligare ett viktigt steg och visar än en gång hur gränsöverskridande samarbete kan leda till extraordinära resultat, förklarade Cox.

Källa: Lok-Rapport