Finland: VR-koncernens verksamhetsöversikt under perioden januari-mars 2022

VR-Transpoints godståg på väg. Foto: VR, kredit: Juho Kuva

Tågoperatören och infrastrukturföretaget VR:s affärsverksamhet under första halvåret överskuggades av omicron-coronavirus-omvandlingen, som påverkade tågresandet. Dessutom minskade VR Transpoints transportvolymer på grund av stridsåtgärder och minskad östtrafik. Koncernens resultat var svagt. En vändning till det bättre skedde dock i slutet av kvartalet, då VR passagerartrafiks resevolymer ökade markant, förstärkt av fritidsresor.

Januari-mars 2022 (Q1) i korthet:

Koncernens rörelsevinst var -24,9 (-14,7) miljoner euro, eller -12,3 % (-7,9 %) av omsättningen.

Det jämförbara rörelseresultatet var -24,9 (-14,7) miljoner euro, eller -12,3 % (-7,9 %) av omsättningen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,1 (7,3) miljoner euro.

Under januari-mars ökade antalet resorpå fjärrtågen med 73,0 % och 2,2 (1,3) miljoner resor.

Koncernens omsättning ökade med 7,8 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 202,1 (187,5) miljoner euro.

VR Transpoints järnvägstransportvolymer minskade med -12,4 % till 7,8 (8,9) miljoner ton.

Tillförordnad vd Topi Simola:

- VR Groups första år var svagt vad gäller tågresande jämfört med situationen i slutet av 2021. Vid årsskiftet skärpte virusvarianten Omikron och ökningen av antalet infektioner de officiella restriktionerna igen, vilket påverkade trafiken och minskade VR Passagerartrafiks resevolymer, framför allt under januari-februari. Vi firade dock vårt 160-årsjubileum och utökade vår verksamhet till Sverige. Samtidigt överskuggades början av året av de chockerande nyheterna om den ryska invasionen av krig i Ukraina, vilket också fick oss att överväga vårt samarbete med de ryska järnvägarna på ett nytt sätt.

VR Passagerartrafikvolymer vände till lovande tillväxt mot slutet av första kvartalet, och under skidsemestersäsongen närmade vi oss redan en rekordsiffra 2019 när den är som bäst. I januari tecknade VR ett kollektivtrafikavtal med kommunikationsministeriet fram till 2030, som garanterar fortsatt tågtrafik på olönsamma sträckor på marknadsmässiga villkor.

Strategisk tillväxt

I mars kunde vi publicera nyheter om expansionen av vår verksamhet till Sverige. VR Group har avtalat att förvärva den svenska buss- och järnvägsoperatören Arriva Sverige. Det avtalade handelsdatumet är den 1 juli 2022. Företaget, som är målet för transaktionen, sysselsätter 3 800 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 miljoner euro.

Genom handel siktar vi på strategisk tillväxt på den nordiska kollektivtrafikmarknaden och stärker samtidigt vår urbana och lokala transportkompetens. Samtidigt är detta en stor möjlighet för oss att exportera VR Groups kompetens inom elbussar till Sverige.

I slutet av februari fick vi höra chockerande nyheter från hela världen om det ryska offensiva kriget i Ukraina. VR Group uttryckte sitt stöd för Ukraina, bland annat genom att begränsa sina kontakter med RZD till vad som är nödvändigt för gränsöverskridande trafik.

Bistånd till Ukraina

När VR fyllde 160 år i mars 2022 donerade vi 160 000 euro till humanitärt bistånd i Ukraina. Vi höll Allegro-tågen i trafik mellan Helsingfors och S:t Petersburg ett tag för att finländarna skulle kunna återvända hem, tills vi i slutet av mars ställde in Allegrotrafiken tills vidare.

I början av året har godstransportvolymerna i Finland påverkats negativt, särskilt av industriella arbetsmarknadsstrider i Finland. Sedan krigets början har dessutom godstrafiken i öst halverats på grund av sanktioner mot Ryssland och kundernas egen politik. I början av april tillkännagav vårt företag sin fullständiga utgång från ”östtrafiken. ”

Källa: VR