NTG säljer sin verksamhet i Ryssland och Vitryssland

Företagets långtradare korsar de nordiska länderna varje dag med hundratals släpvagnar. Foto: PR/NTG

Efter att ha befunnit sig i en övervägandefas kring framtiden för sin verksamhet i Ryssland och Vitryssland, väljer NTG nu att sälja sin verksamhet i de två länderna.

NTG Nordic fraktar alla typer av gods såsom pallgods, långgods, volymgods med mera. Företagets långtradare korsar de nordiska länderna varje dag med hundratals släpvagnar. Det finns människor bakom varje bokning. Kommunikation är enligt företagsledningen ytterst viktigt - därför pratar de alltid direkt med föraren.

Kriget i Ukraina och de därtill hörande restriktionerna mot Ryssland har inneburit att ett stort antal danska företag har avyttrat sin verksamhet i landet.

Som resultat av kriget

Efter att ha övervägt framtiden för sin verksamhet i Ryssland och Vitryssland väljer NTG nu att gå i samma fotspår. Det uppger speditionsgruppen för MobilityWatch.

Som ett resultat av kriget i Ukraina och de fortsatt omfattande sanktionerna har NTG beslutat att avyttra sin verksamhet i Ryssland och Vitryssland", lyder ett skriftligt svar från Michael Larsen, vd för NTG.