Sveriges största laddpark byggs i Malmö

Många laddstationer för lastbilar förutspås behövas längs motorvägstriangeln Malmö-Göteborg- Stockholm-Malmö. Bild: Checkwatt

CheckWatt levererar styrning, driftövervakning och visualisering, energy management system - EMS, till det som kommer bli Sveriges största ladd- och batteripark och som nu börjar byggas i Malmö. Utöver laddplatser för bilar och lastbilar så byggs även solkraft på 1,5 hektar närliggande mark. För att anläggningen ska nå sin fulla ekonomiska potential så integreras alla de olika resursernas flexibilitet inom Checkwatts virtuella kraftverk Currently

– Vi är mycket stolta över att Soltech och Falkenklev valt EMS från CheckWatt och kopplingen till VPP ‘Currently’ i det här spännande projektet, säger Dan-Eric Archer, VD på CheckWatt. Principiellt så är funktionerna som kommer användas liknande de som vi tillhandahåller för allt från villa-anläggningar till industrier och kommersiella byggnader. I och med att våra IT-system har en modularitet och flexibilitet i grunden så är det en snabb process att göra de anpassningar som krävs för att optimera driften för olika typer av anläggningar.

Det är Falkenklev Logistik som kommer driva anläggningen, ett familjeägt bolag som satsar på att ligga i framkant i elektrifieringen av transportsektorn. Entreprenör är Soltech Energy Solutions, ett solenergibolag med stor erfarenhet inom solkraft i stor som liten skala som nu i allt större utsträckning även uppför batterilager. Scania och Kempower bidrar med lösningar för laddning av elektriska lastbilar. Projekt delfinansieras av Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet.

– För oss är den här satsningen en del av en medveten strategi för att ligga i framkant när vi nu ser hur stora delar av vårt samhälle måste utvecklas till att bli hållbart och resilient på djupet. Det är bara början, ytterligare satsningar inom elektrifiering kommer efter det här projektet, säger Victor Falkenklev, vd på Falkenklev Logistik.

I det nya energilandskapet så är distribuerade energiresurser aktiva leverantörer av olika former av stöttning av elnätet. Falkenklevs anläggning stöttar elnätet genom att lastbilar på laddning har beredskap att snabbt minska eller öka laddeffekten om frekvensen avviker från det nominella 50 Hz. På liknande sätt kan även batterierna och solkraftanläggningen stötta frekvensen. I vissa fall behöver alla resurserna samordnas för att exempelvis perioder då många laddar samtidigt ska kunna hanteras utan att närmsta transformator överbelastas.