Utreder nätkapaciteten för laddning av ellastbilar

Volvos självkörande ellastbil Vera transporterar containrar mellan DFDS logistikcenter och hamnterminalen i Göteborg. Foto: Volvo

På initiativ från Elektrifieringskommissionen har Eon Energidistribution, Vattenfall Eldistribution, Power Circle, Scania och Volvo genomfört en kartläggning av de tunga lastbilarnas behov av publika snabbladdningspunkter och jämfört detta med hur elnäten kan möta dessa behov.

– Kartläggningen är ett steg i Elektrifieringskommissionens handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter på större vägar. För att de aktörer som vill bygga laddinfrastruktur ska komma i gång snabbt är det viktigt att de får kunskap om var laddstationer för tunga lastbilar bör placeras och hur nätkapaciteten ser ut på dessa platser, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, ordförande i Elektrifieringskommissionen.

Omkring hälften av de personbilar som säljs är numera laddbara och på lastbilssidan har elektrifieringen nu börjat ta fart ordentligt för de lätta lastbilarna. Det finns närmare 9 000 laddbara lätta lastbilar i Sverige. Resan har påbörjats även för tunga lastbilar, där fordonstillverkarna nu också börjar få in beställningar på större antal ellastbilar.

– Vårt mål är att eldrivna lastbilar ska stå för hälften av vår globala försäljning 2030. Det känns väldigt bra att se hur intresset från våra kunder nu ökar, något som syns i antalet beställningar. Vi ser dock utbyggnaden av laddinfrastruktur som en stor utmaning, speciellt fram till 2025, säger Jessica Sandström, produktchef Volvo, samt ledamot i Elektrifieringskommissionen.

Kartläggningen, som presenteras för första gången på eComExpo, ger en bild av på vilka platser det finns behov av att etablera laddinfrastruktur för tunga fordon. Samt hur förutsättningarna för anslutning av laddningspunkter till elnätet ser ut vid dessa platser på kort och lång sikt.

– Vi ser nu att många aktörer är på väg att bygga ut publik snabbladdning även för tunga fordon. Med den här kartläggningen har vi kunnat tydliggöra vilka möjligheter som finns idag att ansluta laddstationer på de platser där åkarna först kommer att efterfråga dem. Liksom vilka förutsättningar som behövs för att vi ska kunna säkerställa nätkapacitet i tid, säger Johan Mörnstam, Europachef Eon Energidistribution och ledamot i Elektrifieringskommissionen.

Elektrifieringskommissionen består av 16 ledamöter och leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Ledamöterna är representanter från politiken, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor. Elektrifieringskommissionen ska i samråd med berörda aktörer identifiera åtgärder för att takten i elektrifieringen på transportområdet ska öka.