SKYDDA PERSONAL OCH LAGER MED CAMFILS LUFTRENARE

Scandinavian Cosmetics är ett av de ledande företagen inom försäljning, marknadsföring och distribution av välkända varumärken inom den svenska skönhetsindustrin. Företaget grundades 1984 och har ett nybyggt lager och huvudkontor i Fosie i Malmö.

Att inomhusluften kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften kanske inte alla vet, men Niklas Lindblad, lagerchef på Scandinavian Cosmetics hade tidigare erfarenhet av hur dammigt och förorenat ett lager kan bli. Därför började han in ett tidigt skede av byggprocessen av deras nya lager att undersöka hur detta problem kunde förebyggas. Niklas kontaktade fastighetsägare Catena som rekommenderade vidare kontakt med Camfil för att hitta passande lösningar.

bild
Luftrenarna minskar ytligt damm och produkter hålls rena. 

SKYDD AV MÄNNISKOR OCH KÄNSLIG TEKNIK

Niklas konsulterade Camfil och efter platsbesök på bygget startade Scandinavian Cosmetics och Camfil tillsammans en process kring luftmiljön för det kommande lagret. Det första Niklas berättade var att de anställdas arbetsmiljö är högt prioriterat.

“Våra anställda ska må bra och ha de bästa förutsättningarna på sin arbetsplats. Vi har också ett robotlager, med känsliga sensorer och teknik som behöver skyddas”

Niklas poängterade även vikten av att kunna leverera ut rena produkter till kunderna. Tillsammans med Camfil identifierades källor till föreningar samt möjliga lösningar. Stora källor som identifierades var bland annat öppningar vid lastportar, emballagehantering och truckkörning. Även fastighetens placering, med flera stora hårt trafikerade vägar utanför, påverkade såklart inomhusluftens kvalitet.

bild
Luftcirkulationen från luftrenarna skapar en jämn temperaturfördelning, vilket sparar energi vid uppvärmning.

EFFEKTIV LÖSNING MED GODA RESULTAT

När analysen var genomförd, inleddes ett projekterings- och dimensioneringsarbete på Camfil. Standardventilation fanns redan på plats i lokalen och Camfil undersökte ytterligare komplement för att så effektivt som möjligt rena luften i lokalen för att skydda människor, produkter och teknik. I detta fall fanns inga möjligheter att mäta befintliga föroreningshalter då lokalens verksamhet ännu inte startat. Här utgick Camfil från lång erfarenhet och lokal analys tillsammans med kunden. Det visade sig att Camfils luftrenare CC 6000 var rätt maskin för jobbet, en väl beprövad luftrenare för denna applikation. Ett förslag presenterades för kunden, detaljer definierades och lagerförda luftrenare kunde levereras inom kort. De monterades på plats och började omedelbart leverera ren luft. Luftens kvalitet följs kontinuerligt upp av Camfil och tack vara Camfils luftkvalitetssensor AirImage kan även Scandinavian.

Cosmetics visuellt ta del av lokalernas luftkvalitet samt följa upp hur partikelhalter reduceras. En stor fördel med detta uppdrag, var att Camfil kontaktades i ett tidigt skede och kunde ta del av processen från start, säger Mattias Utbys Affärsutvecklingschef Camfil Svenska.

Besök Camfils hemsida HÄR!

 

bild

 

bild