Regionala beställare köper kollektivtrafik för 32 miljarder kronor

Nobina är ett av Nordens största kollektivtrafikföretag med 12 000 anställda i fyra länder. Foto: Nobina

Fler än 150 kollektivtrafikföretag gjorde affärer med offentliga beställare 2020. Värdet på inköpen uppgick till över 32 miljarder och det är regionala beställare som står för den absoluta merparten av inköpen. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder. 

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster från kollektivtrafikföretag som landets alla myndigheter, kommuner och regioner har gjort. Den visar att sammanlagt 156 företag inom branschen gjort affärer för över 32 miljarder kronor med offentliga köpare under 2020. 

De regionala beställarna står för majoriteten av företagens offentliga affärer förra året och den största leverantören till offentlig sektor är Nobina Sverige som sålde för drygt 4,5 miljarder på offentlig marknad. Nobina är ett av Nordens största kollektivtrafikföretag med 12 000 anställda i fyra länder. Totalt levererade 80 företag tjänster till 23 regionala beställare.  

Näst största beställarkategori är kommunerna som köpt kollektivtrafik för närmare 4,5 miljarder. Nästan alla, 270 av landets 290 kommuner, har köpt kollektivtrafiktjänster.  

Statliga beställares inköp av kollektivtrafik är cirka 650 miljoner. 68 företag har levererat till 66 beställare. 

De tio största leverantörerna inom kollektivtrafik på offentlig marknad 2020:  

1. Nobina Sverige (även spårbunden trafik) 4 504 miljoner 

2. Keolis Sverige (även spårbunden trafik) 4 141 miljoner

3. MTR Tunnelbanan (även spårbunden trafik) 3 366 miljoner

4. Arriva Sverige (även spårbunden trafik) 3 312 miljoner

5. MTR Pendeltågen (även spårbunden trafik) 2 359 miljoner

6. Bergkvarabuss Aktiebolag  1 637 miljoner

7. Transdev Sverige (även spårbunden trafik) 1 621 miljoner

8. Västtrafik (offentligägda)  1 560 miljoner

9. Aktiebolaget Östgötatrafiken (offentligägda) 1 521 miljoner

10. Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (offentligägda) 1 094 miljoner

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.