Plan på att bygga ut Köpenhamns flygplats väcker kritik

En av de stora utbyggnaderna på flygplatsen är terminalexpansionsprojektet, som innebär en kombination av terminal 2 och 3. Terminal 1, som för närvarande bedriver inrikesverksamhet, kommer att reserveras för andra ändamål när kombiterminalen tas i drift. Bild: Köpenhamns Flygplats

En ny politisk överenskommelse möjliggör nya utbyggnader av Köpenhamns flygplats. Men det finns massiv kritik från både medborgargruppen och regeringens stödpartier.

Före jul 2021 enades den danska regeringen tillsammans med en majoritet av borgerliga partier om ett avtal som gör det möjligt för Köpenhamns flygplats att bygga ut med bl.a. fler platser för flygplan och nya terminalbyggnader som kommer att säkra fler flygplan och passagerare till flygplatsen.

Utbyggnadsplanerna väcker emellertid kritik – både från en lokal grupp medborgare som är missnöjda med buller och föroreningar från flygplatsen, men också från regeringens stödpartier, som bl.a.inte tycker att det är klimatsmart.