Passagerarupplevelse: Forskningsprojekt om självkörande bussar

Exteriörvy av den helt elektriska och autonomt körande bussprototypen av Volvo Bus Corporation. Foto: Volvo Bussar

Volvo Bussar har tillsammans med Västtrafik och Chalmers undersökt hur resenärerna tycker att det är att resa med en självkörande buss och hur de tror att autonoma lösningar kan påverka resandet i framtiden. Studien är troligen den första som görs med en fullvuxen buss på 12 meter.

Volvo Bussar ligger långt framme när det gäller självkörande bussar och har de senaste åren genomfört flera forskningsprojekt. Efter att tidigare ha fokuserat på tekniska lösningar har företaget i samarbete med Chalmers genomfört två vetenskapliga studier om användarnas erfarenheter under det senaste året.

I den senaste studien är det resenärerna som har stått i fokus.

– För att vi i framtiden ska kunna dra nytta av fördelarna med autonoma bussar är det avgörande att resenärerna accepterar en sådan lösning. Vi behöver veta vad de tycker om upplevelsen, om de känner sig trygga och om självkörande bussar är något de vill använda, säger Joakim Jonsson, projektledare Autonoma forskningsprojekt på Volvo Bussar.

Studien genomfördes med en självkörande elbuss på en testbana. 22 personer i olika åldrar som dagligen åker kollektivt fick uppleva hur bussen hanterade nio olika trafiksituationer, från att köra i en rondell och ta passagerare vid en hållplats till att uppmärksamma en förbipasserande cyklist, fotgängare och bil.

Efter resan intervjuades deltagarna av forskare från Chalmers. Resultaten visar att de flesta upplevde bussresan som en positiv upplevelse och att bussen gick säkert och bekvämt. De som till en början tyckte att det var obehagligt att inte ha en chaufför framför sig vande sig snabbt med detta.

Många av passagerarna såg potentiella fördelar med autonoma bussar i kollektivtrafiken, såsom högre komfort och ökad säkerhet. De trodde inte att deras resmönster skulle förändras om vanliga bussar byttes ut mot självkörande.Volvo Bussar påpekar att det är långt kvar till självkörande bussar, men att det är viktigt att göra en grundlig forskning kring detta. Och om passagerarna inte är nöjda är det svårt att tänka sig en övergång till självkörande bussar.

Källa Volvo Bussar