Nytt fartyg på linjen Göteborg-Zeebrugge

Faustine anlöper Göteborgs hamn för första gången. Foto: Göteborgs Hamn

CLdN:s nybyggda fartyg Faustine har anlöpt Göteborgs hamn för första gången. Faustine är rederiets mest avancerade och effektiva kan drivas på flytande natur- eller biogas. Nu sätts hon in på rutten mellan Göteborgs hamn och Zeebrugge. Under tisdagen når fartyget Zeebrugge lastat med svensk exportgods för första gången. Faustine är det första av två fartyg beställda av CLdN utrustade med ett LNG, högtrycks- tvåtakts-, dubbelbränsleframdrivningssystem som kan använda flytande natur- eller biogas eller diesel.

– Vi investerar i tekniskt avancerade fartyg för att minska klimatpåverkan, och m/v Faustine är ytterligare ett steg framåt i vår satsning. Hon har samma längdmeterskapacitet som hennes H5-systerfartyg, men tekniska förbättringar gör att vi kan optimera lastmixen mer effektivt, säger Emil Holmgren, Country Manager på CLdN.

Faustine anlöper Gothenburg Roro Terminal i Göteborgs hamn och sätts in på CLdN:s befintliga trafik till och från Zeebrugge. Det är en viktig destination för den svenska handeln med centraleuropa, där Zeebrugge är en viktig hubb med ett upptagningsområde som omfattar hela BeNeLux-området, Tyskland och Frankrike. Många svenska exportvaror lastas också om i belgiska hamnar för vidare transport till hamnar i Europa såsom Storbritanninen, Spanien och Irland. Lasten på rorosjöfarten till och från Belgien inkluderar bland annat livsmedel, fordon, industrikomponenter, stål och skogsprodukter.

Utöver CLdN trafikerar även rederierna DFDS och EML Belgien via hamnarna i Ghent och Zeebrugge. Göteborgs Hamn har idag totalt 12 avgångar till och från Belgien varje vecka.

– Belgientrafikens betydelse för svensk utrikeshandel går inte att underskatta och det är väldigt positivt att CLdN fortsätter satsa på trafiken genom med ett nytt, modernt, effektivt fartyg med god miljöprestanda, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn.

Faustine är ytterligare ett exempel på LNG/LBG-fartyg som börjat anlöpa hamnen i större utsträckning de senaste åren. Bränslet är vanligast i tanksegmentet där många rederier använder Göteborg som en primär bunkerhubb för LNG/LBG.