Volvo Bussar investerar elektriskt i Latinamerika

En Volvo 7900 Electric testas på väg 4 i Mexico City Metrobús-systemet. Bussen är 12 meter lång och har Volvo Bussars karakteristiska teknik och dämpar utsläpp och buller. Foto: Volvo Buses

Volvo Bussar har ingått ett samarbete med ZEBRA för att påskynda övergången till användning av elbussar i Latinamerika

ZEBRA är förkortningen för Zero Emission Bus Rapid-Deployment Accelerator (i fri översättning acceleration av övergången till utsläppsfria bussar).

Detta är ett initiativ som syftar till att påskynda övergången till nollutsläppsbussar i viktiga latinamerikanska städer. Det nya partnerskapet är en del av Volvo Bussars åtagande att bidra till industriellt samarbete som kan driva på omställningen till en utsläppsfri kollektivtrafik.

Volvo Bussar är den första europeiska busstillverkaren att bli en engagerad partner till ZEBRA, ett stort samarbete som lanserades 2019 för att påskynda övergången till nollutsläppsbussar i stora latinamerikanska städer.

Volvo Bussars åtagande är frivilligt och har gjorts i samarbete med ZEBRA och dess medgrundare, International Council on Clean Transportation (ICCT) och C40 Cities Climate Leadership Group, samt flera andra branschpartners.

Avtalet kräver att Volvo Bussar ska utföra ett antal aktiviteter, inklusive leverans av elbussar till Mexico City och Santiago inom 18 månader och demonstration av en bussprodukt med nollutsläpp i en av de utvalda städerna inom 12 månader.

– På kort tid har vi upplevt en markant ökande efterfrågan på eldrivna transportlösningar i Latinamerika, säger Fabiano Todeschini, Vice President för Volvo Bussar Latinamerika. – Samarbetet med ZEBRA, i kombination med vårt nyligen lanserade elchassi Volvo BZL, gör att vi kan möta efterfrågan och kommer att säkerställa en smidigare och snabbare övergång till användning av utsläppsfria bussar i större städer.