Stendörren förvärvar fastighet i Köpenhamnsregionen

Stendörren etablerar sig i Köpenhamnsregionen. Foto: Stendörren

Stendörren Fastigheter etablerar sig i den för bolaget nya marknaden Köpenhamn genom förvärv av industri- och lagerfastigheten i Frederikssund från en privat säljare. Fastigheten blir Stendörrens första förvärv i den attraktiva Köpenhamnsregionen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 100,1 miljoner danska kronor motsvarande cirka 135 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 9 511 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett hyresavtal som löper till och med 1 juni 2027.

– Vi är mycket glada att kunna fortsätta vår expansion i nya marknader och detta förvärv blir vårt första i den intressanta Köpenhamnsregionen. Vi har följt marknaden en tid och ser att det finns attraktiva affärer här som kan bidra med god avkastning och värdetillväxt. Fastigheten är belägen i ett bra läge, har utvecklingspotential genom tillhörande byggrätter samt är uthyrd till en stark hyresgäst på ett längre hyresavtal, säger Erik Ranje, verkställande direktör för Stendörren.