Kapellskärs hamn ökar godshanteringen med 18 procent

Volymerna fortsätter att öka genom Kapellskär. Foto: Stockholms Hamnar

Godshanteringen i Kapellskärs hamn går på högvarv. Stockholms Hamnars nordligaste hamn, Kapellskärs hamn, är hetare än någonsin och befäster sin position som en av Sveriges viktigaste godshamnar. Under årets första nio månader har godsmängderna ökat med nära 18 procent jämfört med samma period året innan.

– Det är härligt att volymerna fortsätter att öka genom Kapellskär. Om siffrorna fortsätter i den här takten går vi mot all-time-high i år, säger Peter Lundman, driftchef Kapellskärs hamn. Jag lyfter på hatten för all fantastisk personal som är vår stora styrka. Det är kompetenta och positiva medarbetare som kan möta och hantera snabba förändringar.

Den för Stockholmsregionen så viktiga varuförsörjningen via sjöfart och hamnar fungerar därmed mer än väl under den svåra situation som råder. Kapellskärs hamn är viktig för varuförsörjningen i den växande Mälardalen. Läget i kombination med den mycket korta inseglingstiden gör det möjligt att snabbt transportera gods och passagerare till och från Stockholm och Mälardalen samt till övriga Sverige, Finland, Norge, Ryssland, Baltikum och kontinenten.

– Att samtliga godslinjer i Kapellskärs hamn har haft en stigande kurva under detta anmärkningsvärda år är väldigt glädjande. Det känns tryggt att säga att Stockholms Hamnar alltid erbjuder en mycket väl fungerade infrastruktur, även under minst sagt extrema förhållanden, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods Stockholm Hamnar.